Prebivalce Ljubljane in širše regije motijo zastoji in gneča v mestu. Dr. Matjaž Uršič ugotavlja, da bi glede na raziskavo »Rumeni pasovi – sprejemljivost pri občanih«, ki so jo izvedli na FDV, kar 82 % anketiranih podprlo uvedbo rumenih pasov, ki bi dajali prednost mestnim avtobusom. Jure Dolenec iz City studio d.o.o. je dodal, da bi uvedba rumenih pasov za avtobuse bila vzdržna le, če bi zajezili voznike avtomobilov že pred vstopom v mesto (povečanje kapacitet Park & Ride sistemov, sprememba potovalnih navad). LPP uvaja kar nekaj pozitivnih ukrepov za izboljšanje pretočnosti prometa, med drugim iščejo tudi možnosti za zmanjšanje potovalnih časov. »Ko bo omogočena večja pretočnost javnega prometa in postavitev postajališč tudi na cestišču, bomo lahko uvedli vstopanje na vseh vratih. S tem bomo potovalne čase z JPP bistveno izboljšali in dvignili udobje potnikov«, je povedal Jošt Šmajdek iz LPP.

Dr. Matej Gabrovec iz GIAM SAZU [3] je predstavil načine financiranja stroškov prevoza na delo po različnih evropskih državah. Nekatere še vedno namenjajo velike davčne olajšave voznikom avtomobilov, trendi pa se spreminjajo. Nemčija je npr. uvedla t.i. ‘job ticket’, kjer delodajalec sklene sporazum z upravljavcem JPP in za vse zaposlene plačuje dogovorjen mesečni prispevek (min 8 EUR), zaposleni kupijo letno vozovnico z mesečnim vložkom 33,8 EUR, zvečer in ob vikendih pa imajo brezplačne prevoze tudi za druge člane družine, zato se jim ne splača živeti daleč. »V Sloveniji pa prihaja do nesmislov, ko se nekdo vozi iz Maribora v Koper in je za to še nagrajen,« ugotavlja. Predlaga uvedbo letne delavske ali splošne vozovnice po okvirni ceni 400 EUR z veljavnostjo za vsa prevozna sredstva po celotni državi. »To bi pomenilo maksimalno nadomestilo 35 EUR mesečno za delodajalca, na državni ravni se bi zmanjšali izdatki za nadomestila za 50 % (za javne uslužbence), prihranke pa bi lahko vlagali v JPP. Prihodek od prodaje teh letnih kart pa naj se razdeli vsem javnim prevoznikom,« zaključuje.

»Namesto, da ljudem sredstva zgolj odvzamemo, jim raje ponudimo alternativo – funkcionalen, sodobnemu človeku prilagojen JPP,« se je strinjala Katarina Otrin iz društva Focus. »Razočarani smo nad podajanjem odgovornosti za uvajanje sprememb na področju sistema povračila nadomestila za prevoz na delo/iz dela v prid JPP med pristojnimi ministrstvi,« še dodaja.

V okviru projekta Mobilizacija za JPP se je na ljubljanski železniški postaji v organizaciji društva Focus in sodelovanju s plesno šolo Kazina [5], Studiem 12 in Slovenskimi železnicami zgodil tudi plesni flash mob dogodek, s katerim so mladi plesalci pozvali k izboljšanju stanja javnega prometa v Sloveniji. »Vedno več nas je, ki zahtevamo boljši JPP!« so s plesom sporočili mladi plesalci. Prvi flash mob je društvo Focus organiziralo že leta 2010 v Ljubljani, k pozivanju za boljši JPP pa so se na plesni način v zadnjem letu pridružili še mladi v Novem mestu, Murski Soboti, Mariboru in Novi Gorici. »S plesom želimo tudi simbolično pričarati vzdušje, ki bi moralo zavladati na desetletja zanemarjenemu področju javnega potniškega prometa pri nas,« pojasnjuje Otrinova. V Focusu so med mimoidočimi na postaji zbirali tudi pozive ministrstvu za izboljšanje javnega potniškega prometa, ki jih zbirajo tudi na spletni strani društva [6]. Ob zaključku projekta Mobilizacija za JPP bodo pozive posredovali pristojnemu ministrstvu.

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71 326
VEČ INFORMACIJ:
Katarina Otrin, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71 325


Opombe:
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[2] Več o projektu Mobilizacija za javni potniški promet na: http://focus.si/index.php?node=286.
[3] Flash mob je dogodek, ko večja skupina ljudi, ki se nenadoma zbere na javnem mestu, izvede nenavadno ali nesmiselno dejanje za kratek čas ter nato hitro izgine.
[4] Geografski inštitut Antona Melika
[5] V okviru flash mob-a so zaplesali plesalci plesne šole Kazina, koreografijo pa je sestavil Željko Božiæ, plesna šola Kazina.
[6] http://focus.si/index.php?node=25&id=1147

Sporočilo za javnost v pdf obliki je na voljo tukaj.