Ministrstvo za infrastrukturo RS in Konzorcij partnerjev (Razvojna agencija Sinergija; Focus, društvo za sonaraven razvoj; Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp; Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani;  IPoP – Inštitut za politike prostora) vabimo strokovne sodelavce v programih predšolske vzgoje k sodelovanju pri izvajanju projektnih aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti. Le-te se bodo izvajale v sklopu javnega naročila Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah Ministrstva za infrastrukturo, ki ga izvajamo zgoraj omenjeni člani konzorcija do julija 2021.

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih in osnovnošolskih otrok in njihovih bližnjih ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

VRTCI

V vrtcih bomo predvsem spodbujali izvedbo igre Beli zajček, katere cilj igre je očistiti zajčkov kožušček. Namen igre je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, skirojem, rolerji, poganjalčkom, avtobusom, vlakom.

Prijavite se!

Aktivnosti se bodo izvajale od septembra 2019 do julija 2021, kar pomeni tri izvedbe igre v času projekta. Pozivamo vas in vaše strokovne sodelavce, da se prijavite k izvedbi omenjenih aktivnosti. Za vse dodatne informacije in morebitne prijave, smo na voljo na elektronskem naslovu [email protected] oz. na telefonski št. +386 59 071 327. Rok za prijavo je 21. junij 2019.

<<PRIJAVA ZA IZVAJANJE PROJEKTA>>

O poteku projekta in vaših aktivnostih vas bomo pravočasno obvestili še v tem šolskem letu.

Točke napredovanja 

Na podlagi sodelovanja v projektu bo pristojen izvajalec (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) izdal potrdilo za sodelujoče z namenom vrednotenja dela strokovnih delavcev (točkovanje za napredovanje v naziv) v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive. Potrdila bodo prejeli vzgojitelji koordinatorji, vzgojitelji ter pomočniki vzgojiteljev, ki bodo v celoti sodelovali pri izvedbi projekta. Potrdilo se točkuje s 3 točkami (6. točka, 17. člen, alineja č: enoletno razvojno-raziskovalno in drugo strokovno delo v povezavi z Zavodom RS za šolstvo in šport, Pedagoškim inštitutom, višjo ali visoko šolo ter drugimi republiškimi inštitucijami, ki izobražujejo kadre za področje vzgoje in izobraževanja). V času trajanja projekta bomo posameznemu strokovnemu delavcu lahko izdali največ eno potrdilo.

Informativni dan

Aktivnosti za vrtce in predstavitve.

Več informacij najdete v pripeti okrožnici ter na [email protected] ali telefonu 059 071 327.

 

OSNOVNE ŠOLE

Medresorsko sodelovanje med Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za zdravje, Zavodom RS za šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport želi z dejavnostmi na področju izobraževanja ozaveščati strokovne delavce, otroke, starše ter širšo javnost o pomenu trajnostne mobilnosti. S projektom Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in njihovih bližnjih ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in osnovnih šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Projektne aktivnosti temeljijo na sodelovanju s strokovnimi sodelavci na OŠ in vrtcih, s katerimi bomo komunicirali (tudi) preko regionalnih multiplikatorjev (11). Le-ti bodo skupaj z nami organizirali regijska usposabljanja za vse prijavljene učitelje.

V osnovnih šolah bomo spodbujali izvedbo različnih aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti, ki spodbujajo hojo, kolesarjenje in druge trajnostne prihode v šolo. Aktivnosti bodo prilagojene starostni skupini prve, druge in tretje triade osnovne šole. Poleg sodelovanja v aktivnostih (1-tedenska igra, ki bo nadomestila že znano igro Prometna kača, namizna igra itd.) vse šole spodbujamo, da skupaj z izvajalci organizirajo tudi druge dejavnosti s področja prometa, okolja in zdravja, ki so del omenjenega projekta: izvajanje Pešbusa, analiza dostopa poti v šole, sodelovanje z občinami pri urejanju šolskega okoliša za večjo varnost otrok, uporaba priročnika za nadaljnje osveščanje otrok.

Prijave

Prijave za OŠ: • Na email: [email protected] • Po telefonu: +386 2 538 13 56 • Preko spleta: https://www.1ka.si/a/216416

Obveščamo vas, da bo pričetek izvajanja igre in ostalih aktivnosti v septembru 2019, v času Evropskega tedna mobilnosti. Izvajanje aktivnosti bo trajalo do julija 2021, kar pomeni tri izvedbe igre v času projekta. Trajnost izvajanja same igre bo po projektu zagotovilo Ministrstvo za infrastrukturo. Pozivamo vas in vaše strokovne sodelavce, da se prijavite k izvedbi omenjenih aktivnosti. Za vse dodatne informacije in morebitne prijave, smo na voljo na elektronskem naslovu [email protected]. Rok za prijavo je do 21. junija 2019.

Točke napredovanja

Na podlagi sodelovanja v projektu bo pristojen izvajalec (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) izdal potrdilo za sodelujoče z namenom vrednotenja dela strokovnih delavcev (točkovanje za napredovanje v naziv), v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Potrdila bodo prejeli učitelji koordinatorji ter učitelji, ki bodo v celoti sodelovali pri izvedbi projekta s svojim oddelkom. Potrdilo se točkuje s 3 točkami (20. člen, alineja c): delo v razvojno-raziskovalnem projektu, ki traja najmanj eno leto, in je povezano z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, univerzitetnim ali drugim visokošolskim zavodom, ki izobražuje kadre za področje šolstva, Pedagoškim inštitutom, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškim centrom Republike Slovenije, Državnim izpitnim centrom, Šolo za ravnatelje in Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti). V času trajanja projekta bomo posameznemu strokovnemu delavcu lahko izdali največ eno potrdilo.

Informativni dan

Aktivnosti za šole in predstavitve.

Več informacij na [email protected] in v pripeti okrožnici.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega slada.«