Focus se pridružuje vseevropski podnebni kampanji Big Ask organizacije Friends of the Earth Europe (www.bigask.eu).
Cilj kampanje je doseči, da bodo do leta 2010 vse države članice EU zavezane k letnim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, ki bodo stopila v veljavo najkasneje januarja 2013. Ta zmanjšanja morajo biti skladna s ciljem zmanjšanja emisij na ravni EU za vsaj 30 % do leta 2020, doseženimi doma (t.j. brez uporabe zunanjih kreditov) ter za 90 % do leta 2050.
Začetek kampanje v Sloveniji bo 15. maja 2008 (na dan podnebnih sprememb).
Kmalu več informacij.