Vpliv globalnih dobavnih verig s hrano na okolje in delavske razmere

17. in 18. 10. 2022 bosta Slovenijo obiskala gosta iz Brazilije, Carlos Eduardo Silva in Natália Suzuki, strokovnjaka na področju delavskih pravic in okoljskih vplivov plantaž in obratov za surovine, ki jih uvažamo v Evropo in jih vsakodnevno trošimo. Globalne dobavne verige s hrano nas povezujejo s kršenjem človekovih pravic in okoljskim uničenjem v Braziliji. Carlos in Natalia nam bosta iz prve roke predstavila, kakšni so vplivi svetovnih preskrbovalnih verig na prebivalstvo, povezanih s pridelki, kot sta soja in kava, ter živinorejo: nasilje nad staroselskimi skupnostmi, pritisk na tradicionalna ozemlja, krčenje gozdov, onesnaževanje rek s pesticidi, vplivi na tradicionalno kmetijstvo, delovne razmere in prehransko varnost prebivalcev. Sestala se bosta s predstavniki delavske svetovalnice in civilno družbo. V Slovenijo prihajata na povabilo okoljske nevladne organizacije Focus, ki bo obisk organizirala v okviru projekta Our Food. Our Future.

Njun obisk bo potekal v dnevih, ki so na mednarodni ravni posvečeni pomembnim temam, ki se navezujejo na našo vsakodnevno prehranjevanje:

  • 16. oktober – svetovni dan hrane
  • 17. oktober – svetovni dan boja proti revščini
  • 18. oktober – dan boja proti suženjstvu

Focus prav zato v tem tednu več aktivnosti namenja predvsem povečanju razumevanja posledic, ki jih imajo razmere v našem prehranskem sistemu za posameznike, skupnosti in okolje in povečanju pritiska na oblikovalce politik EU, da se zavzamejo za strogo zakonodajo o dobavnih verigah na ravni EU.

»Koga brigajo sužnji na brazilskih plantažah?« – prepletenost delavskih in okoljskih bojev na naših krožnikih

V ponedeljek, 17. oktobra ob 14. uri bo potekal pogovor z aktivistoma in raziskovalcema iz Brazilije ter Goranom Lukićem iz Delavske svetovalnice v dvorani Edvard, Igriška 5, 1000 Ljubljana. Pogovarjali se bomo predvsem o kršitvah delavskih pravic, tako v Braziliji kot v  Sloveniji ter o prepletenosti teh kršitev z uničevanjem okolja in vplivom na podnebne spremembe. Pogovor, ki ga organizirata Focus in Delavska svetovalnica, bo vodil Taj Zavodnik (Focusa), ki je aktiven tudi na področju delavskih bojev.

Z brazilskih plantaž do naših krožnikov – srečanje s civilno družbo in pogovor o vplivu dobavnih verig s hrano

Istega dne, v ponedeljek, 17. oktobra, ob 18. uri se bosta gosta srečala s predstavniki civilne družbe in jim predstavila dejstva, ki povezujejo Slovenijo in Brazilijo ter vpliv globalnih dobavnih verig tako na lokalni ravni (delavske pravice in vplivi na lokalno okolje, kot je deforestacija) kot tudi na globalni ravni (podnebne spremembe). Pogovor bo potekal v hostlu Celica, Metelkova ulica 8, 1000 Ljubljana. Pogovor bo povezovala Živa Lopatič, vodja Pravične trgovine v Sloveniji.

Vabimo vas, da se udeležite obeh dogodkov!

Več informacij o gostih:

Carlos Eduardo Silva je aktiven v ruralnih sindikalnih gibanjih že od leta 2005. Je svetovalec Nacionalni zvezi delavcev v kmetijstvu (National Confederation of Rural Workers and Salaried Workers – CONTAR) in je poznavalec brazilskega ruralnega vsakdana. Že 10 let je vpleten v izobraževalne aktivnosti za ruralne delavce v povezavi s suženjskim delom, aktivno zagovarja človekove pravice in izvaja monitoring dobavnih verig. 

Natalia Suzuki

Natália Suzuki je raziskovalka družbenih realnosti brazilskega podeželja in prihaja iz organizacije Reporter Brasil. Je raziskovalka, novinarka in doktorska študentka političnih ved, predvsem na področju politik, ki se borijo proti suženjskem delu. Je poznavalka problematike deforestacije, problemov masovne živinoreje in okoljskih vplivov dobavnih verig, ki segajo do potrošnikov v EU. 

Dokumenti

From Brazilian Farm to European Tables (poročilo Repórter Brasil, v ANG) 

McDonald’s: The Footprints of a Giant” (poročilo Repórter Brasil, v ANG)

PPT Predstavitev Natálie Suzuki (v ANG)

PPT Predstavitev Carlosa Eduarda Silve

Women Wage Workers in Rural Brasil (2022 edition, Contar – v ANG)

Attempts at dismantling and setbacks in the slave labor fighting system in Brazil (v ANG)

Certification and Due Diligence (Carlos Eduardo Silva, v ANG)

The wage labour market in rural Brazil, 2022 (v ANG)

 

Kontakt:

Špela Nastav: [email protected]

Živa Kavka Gobbo: [email protected]