28. novembra obeležujemo svetovni dan brez nakupov (Buy nothing day). Dejstvo je, da je potrošnja v porastu in predstavlja enega od glavnih razlogov za okoljske, družbene in ekonomske probleme. Vedno bolj nastopaška gospodarska in okoljska kriza sta izpostavili te probleme v vsej svoji bedi. Trenutno največja realna grožnja človeštva, podnebne spremembe, so v veliki meri posledica neučinkovite proizvodnje, okolju neprijaznega transporta in netrajnostne potrošnje. Nevarnost pa je postala že resničnost v državah v razvoju, kjer že danes obstaja močna soodvisnost med podnebnimi spremembami in ekonomskim razvojem.

Doseganje trajnostnega vzorca potrošnje, transporta in proizvodnje je skupni izziv, ki vključuje vse akterje družbe. V Focus društvu za sonaraven razvoj smo z namenom informiranja potrošnikov o različnih vplivih vsakdanjih potrošniških odločitev na okolje in družbo okoli nas začeli izdajati glasilo Etični potrošnik [1]. Glasilo izhaja v okviru projekta Tudi Jaz, v katerem sodelujejo Focus društvo za sonaraven razvoj, Humanitas društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, Inštitut Ekvilib ter Društvo Afriški center.

V torek, 24. novembra 2009, med 16. in 18. uro, se bo v hiši EU v Ljubljani, odvijala razprava o etični potrošnji skupaj z avtorji prispevkov prve in druge številke glasila Etični potrošnik[2]. Razpravi bo sledila pogostitev s potrošniškimi, vendar etičnimi prigrizki in napitki.

Opombe

[1] Glasilo Etični potrošnik najdete v pdf. obliki na: http://tudijaz.org/stran/Eti%C4%8Dni-potro%C5%A1nik#eticni_pdf

[2] Gostje razprave bodo: Rene Suša (Humanitas, vodja delovne skupine za globalno učenje pri Slogi), prof.dr. Franci Pohleven (profesor na Biotehniški fakulteti), Maja Modrijan (KED Smetumet), Eva Marn (Humanitas, predsednica sveta Sloge, Odjuga), Eva Perčič (Memo inštitut), Dušan Semolič (vodjazveze svobodnih sindikatov).

***

Več informacij: Anela Bešo, [email protected] 031 204 595 
Kontakt: Živa Gobbo, [email protected] ,  04…, Lidija Živčič, [email protected] ,  04…

Vabilo v pdf obliki najdete tukaj /vabilo za medije_eticni potrosnik_20091124.pdf vabilo za medije_eticni potrosnik_20091124.pdf  94.99 KB  20.11.2009 12:44