V društvu Focus [2] smo »mobilizacijo« za javni potniški promet (JPP) tokrat organizirali v Novem mestu. V okviru okrogle mize »Izzivi javnega potniškega prometa v jugovzhodni Sloveniji« so odločevalci na lokalnem in nacionalnem nivoju, ponudniki javnih prevozov ter strokovna in civilna javnost odprli glavne probleme javnega prometa v tem delu Slovenije.

Razpršena poselitev in slaba povezanost z javnim prevozom botrujeta dejstvu, da je stopnja motorizacije v tem delu države med najvišjimi v Sloveniji ter da je del prebivalstva, ki ne more voziti ali posedovati avtomobila praktično »nemobilen« in tako nekonkurenčen. Na okrogli mizi so sogovorniki izpostavili problematiko pokritosti območji z JPP, ki ne ležijo na glavnih koridorjih, nepovezanost različnih oblik prevozov, drag prevoz in potrebo po enotni vozovnic. Izpostavili pa so tudi potrebo po boljši informiranosti in ozaveščenosti prebivalcev ter nujnost medobčinskega povezovanja.

»Čeprav mestni potniški promet za lokalno skupnost pomeni znaten strošek, se zavedamo nujnosti in pomembnosti organiziranega prevoza, ki je atribut vsakega sodobnega, razvitega evropskega mesta,“ je povedal Alojzij Muhič, župan mestne občina Novo mesto. Zoran Bjelosevič iz Veolie Transport je poudaril potrebo po reorganizaciji subvencioniranja avtobusnih prevozov, saj je situacija, kjer so razmere prepuščene trgu, slaba. Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, pa je izpostavil problematiko trenutnega načina podajanja koncesij, ki je nepravično do redkeje poseljenih območij, kjer so prisiljeni v ukinjanje linij zaradi nerentabilnosti. »Na lokalni ravni smo vzpostavili dialog med različnimi akterji JPP, želimo si, da se bo le-ta nadaljeval. Smo pa pogrešali predstavnike Slovenskih železnic in predstavnike večine občin jugovzhodne Slovenije,« je dodala Marjeta Benčina iz društva Focus.

Po okrogli mizi se je na avtobusni postaji zgodil flash mob dogodek Ples za zadnji vlak, ki ga je društvo Focus organiziralo skupaj s koreografi in plesalci plesne šole Plesni studio Novo mesto, Studiem 12 in plesno šolo Kazina. Na avtobusni postaji je zaplesalo okoli 200 plesalcev in privabilo mnogo začudenih pogledov. »S flash mob dogodki opozarjamo na klavrno stanje slovenskega javnega prometa, poleg tega pa želimo pokazati, da je uporaba javnega potniškega prometa lahko zabavna in privlačna oblika mobilnosti. Prvi vlak smo že zamudili … mogoče nam uspe ujeti zadnjega,’’ je povedala Katarina Otrin iz društva Focus.

Ob dogodku so dobili priložnost za izražanje svojih želja glede JPP tudi mimoidoči na postaji. Njihove pozive v društvu Focus zbirajo ter jih bodo ob zaključku projekta Mobilizacija za JPP posredovali Ministrstvu za promet. »Do pozitivnih sprememb bomo lahko prišli le, če bomo prisluhnili uporabnikom«, poudarja Otrinova. Svoja mnenja, komentarje, ideje, želje … glede slovenskega javnega prometa pa lahko vsak izrazi na Facebook profilu Čakajoč na avtobus.

Sporočilo za javnost v pdf obliki je na voljo tukaj.

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, vodja odnosov z javnostmi, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], +386 590 71 326

VEČ INFORMACIJ:
Katarina Otrin, vodja projektov programa Mobilnost, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], +386 590 71 327

 


Opombe:
[1] Flash mob je dogodek, ko večja skupina ljudi, ki se nenadoma zbere na javnem mestu, izvede nenavadno ali nesmiselno dejanje za kratek čas ter nato hitro izgine. Flash mob na temo JPP smo izvedli že lani na ljubljanski železniški postaji, zgodili pa so se že v številnih mestih širom Evrope (primer iz Liverpoola)
[2] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.