sporočilo za javnost    * * * *    za objavo v četrtek, 15. maja 2008, po 10.30 uri

Vseevropska kampanja Big Ask poteka od 27. februarja letos in povezuje 17 nacionalnih članic organizacije Friends of the Earth Europe (FoE Europe) in njenih podpornih organizacij [1], ki od svojih vlad zahtevajo, da se letna zmanjšanja emisij uzakonijo. Big Ask od Evropske unije zahteva, da se zaveže k vsaj 30 % znižanju emisij toplogrednih plinov znotraj EU do leta 2020 ter k 90 % znižanju do leta 2050. Na evropski ravni si sodelujoče organizacije želijo doseči določitev letnih ciljev zmanjšanja emisij za vse države članice in strog mehanizem spremljanja izvajanja, ki bo zagotovil, da bodo ta zmanjšanja v resnici dosežena [2]. Navdih za vseevropsko kampanjo je prišel iz Velike Britanije, kjer je organizacija Friends of the Earth EWNI z dvoletno kampanjo uspela spodbuditi začetek zakonodajnega proces za sprejem zakona o podnebnih spremembah.

Na letošnji dan podnebnih sprememb, 15. maj, se je pričel tudi slovenski del kampanje [3]. Začetek kampanje v Sloveniji je Focus društvo za sonaraven razvoj oznanilo z akcijo v Ljubljani, na kateri je podporo kampanji izrazil osebno tudi predsednik Slovenije, dr. Danilo Türk.

Dr. Danilo Türk je opozoril: ‘Dosedanji politični ukrepi, projekti trajnostnega razvoja in zmanjševanje intenzivnosti industrije ter prometa niso prinesli vidnejših zmanjševanj izpustov, pravzaprav se dogaja obratno: v letih od 1990 do 2004 so se izpusti globalno povečali za 24 odstotkov in vse hitreje naraščajo. Ne zavedamo se še, da bodo nebrzdane podnebne spremembe prinesle veliko večjo škodo posameznim gospodarstvom, kot znašajo denarna vlaganja v zmanjševanje izpustov in prilagajanje. Zato je emisije treba čim hitreje in čimbolj zmanjšati tudi na račun nekoliko nižje gospodarske rasti. Le ob spoštovanju zakonitosti okolja bomo lahko na dolgi rok povečali kakovost življenja na Zemlji.’

Predsednica Focusa, Lidija Živčič, je predstavila veliko zahtevo kampanje: ‘Skozi kampanjo si bomo v društvu prizadevali, da Slovenija do leta 2010 dobi zakon o podnebnih spremembah, ki bo predpisal vsaj 4 % letna zmanjšanja emisij ter cilj zmanjšanja emisij z domačimi ukrepi za vsaj 30 % do leta 2020 in 80 % do leta 2050. Podnebne spremembe so resna grožnja, ki zahteva nujno ukrepanje. Brez učinkovitih in pravočasnih politik, se katastrofalnim posledicam spreminjanja podnebja ne bo moč izogniti.’

‘Ker odgovornost za pripravo politik in ukrepov leži na odločevalcih, in ker se zdi, da sami nimajo motivacije za resno ukrepanje, smo se v Focusu odločili, da skozi preprosto postavljanje vprašanj odločevalcem o zadostnosti ukrepanja zgradimo pritisk javnosti in zahtevamo rešitve. Skozi pritisk javnosti bomo politične stranke spodbujali, da izpostavijo podnebne spremembe kot eno od pomembnih volilnih tem na prihajajočih državnozborskih volitvah,’ je še pojasnila Živčičeva.

Z ljubljansko akcijo je Focus mimoidoče spodbujal, da odločevalcem postavijo vprašanja o zadostnosti ukrepanja za preprečevanje katastrofalnih posledic podnebnih sprememb. V okviru kampanje lahko državljani in državljanke postavijo vprašanje političnim strankam prek spletne strani focus.si.

***

Več informacij:

Lidija Živčič, [email protected], 01 515 40 80, 041 291 091
Marjeta Benčina, [email protected], 01 515 40 80, 031 398 803

Opombe:

[1] Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Velika Britanija, Finska, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Malta, Nizozemska, Škotska, Slovenija, Španija in Švedska.

[2] Trenutni predlog EU za zmanjšanje emisij do leta 2020 (predlog spremembe smernice o evropski shemi trgovanja z emisijami (ETS) in predlog delitve bremena med državami članicami EU v ne-ETS sektorju) predvideva linearna letna zmanjšanja, vendar Evropski komisiji ne daje moči, da bi zagotovila, da države članice dosežejo ta zmanjšanja pravočasno. Brez ustreznega sistema za spremljanje izvajanja ter sistema sankcij, obstaja velika nevarnost, da EU ne bo dosegla zastavljenih ciljev. FoE Europe zahteva spremembo predlogov tako, da bodo ti vključevali najmočnejša orodja za zagotavljanje izvajanja, ki so na voljo Evropski komisiji.

Nova študija FoE  “Towards a Better Compliance Structure for the European Emission Reduction Policies until 2020” je dostopna na www.thebigask.eu/background.

[3] Več informacij o slovenskem delu kampanje je na voljo tukaj.