DSC00015_1.JPG

Društvo Focus je danes z okroglo mizo v Kranju začelo s projektom ‘Mobilizacija za javni potniški promet’, ki je namenjen vzpostavitvi platforme in dialoga med ponudniki prevozov, občinami, civilno družbo in odločevalci na državnem nivoju tudi na regionalni ravni. O problematiki javnega prevoza v Sloveniji ni veliko govora, zato je namen društva Focus tudi, da se skozi projekt izpostavi to tematiko predvsem na lokalni ravni ter se v dialogu s celotno mrežo akterjev – tako na lokalni, kot na nacionalni ravni – vzpostavi prostor za razpravo o lokalnih priložnostih in izzivih rabe javnega prevoza.

Cestni promet narašča, z njim pa tudi poraba goriv, število nesreč, zastojev, degradacija okolja ter emisije toplogrednih in drugih zdravju škodljivih plinov. »Veliko od naštetih težav bi rešili ali vsaj omilili s povečano rabo sredstev javnega prevoza. Javni prevoz uporablja vedno manj ljudi, ukinjajo se železniške in avtobusne proge, obstoječe linije so med seboj tako prostorsko kot časovno neusklajene, vedno več naselij je z sredstvi javnega potniškega prometa nedostopnih,« ugotavlja Marjeta Benčina, vodja programa Mobilnost v društvu Focus. »Sistem javnega potniškega prometa je vse bolj nekonkurenčen in neučinkovit, kakovost bivanja in mobilnost pa se velikemu delu prebivalstva slabša, namesto, da bi se izboljševala. To vodi v povečanje ekonomskih in socialnih razlik v Sloveniji. Slednje se najbolj kažejo na podeželju, ki je v primerjavi z mestom tudi z vidika razpoložljivosti in dostopa do javnega prevoza zapostavljeno,« še dodaja Benčinova.

Skozi okrogle mize, ki bodo potekale v 10 mestnih občinah po Sloveniji, bo projekt poskušal izpostaviti največje probleme in najti najboljše rešitve za javni promet v različnih delih Slovenije. Prva okrogla miza se je  odvila danes v Kranju, kjer so predstavniki prevoznikov (Alpetour), gorenjskih občin, Ministrstva za promet in civilne družbe izpostavili glavne probleme javnega potniškega prometa na Gorenjskem.

Na Mestni občini Kranj so na okrogli mizi izpostavili primer dobre prakse znižanja cen prevoza v mestnem potniškem prometu. »V lanskem letu se je Mestna občina Kranj odločila znižati cene prevoza v javnem mestnem potniškem prometu v cilju večjega zanimanja uporabe avtobusa kot oblike prevoza. Na podlagi znižanih cen: 1 EUR dnevna vozovnica za neomejeno število voženj za katerokoli relacijo, 5 EUR mesečna vozovnica in 30 EUR letna vozovnica, se je število prepeljanih potnikov povečalo iz 50.000 na mesec na 90.000 do 100.000 prepeljanih potnikov na mesec«, je povedal Brane Šimenc, predstavnik Mestne občine Kranj.

»V društvu Focus smo zelo zadovoljni, da je prišlo do izpostavitve problemov in možnih rešitev ter vzpostavitve dialoga za učinkovitejši javni prevoz na območju Kranja, vendar hkrati poudarjamo, da je to le prvi korak v smeri kakovostnega javnega prevoza potnikov«, je še izpostavila Benčina in dodala, da prometna politika mora bistveno več pozornosti in sredstev usmeriti v izboljšanje javnega prevoza. »Delujoč javni prevoz je temelj družbene povezanosti in vključenosti v gospodarske dejavnosti. To je dobro vidno v državah, kjer javni prevoz deluje učinkovito, Slovenija pa na tem področju še nima jasne slike razvoja tega sektorja, ki bi, med drugim, lahko zagotavljal tudi številna delovna mesta«.

***

KONTAKT: Urška Žmauc, [email protected], GSM: 040 644 577
VEČ INFORMACIJ: Marjeta Benčina, [email protected], Tel.: 059 071 327, GSM: 031 398 803

Opombe
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.

Sporočilo za javnost v pdf obliki je na voljo tukaj.