Kampanja združuje 17 nacionalnih članic organizacije Friends of the Earth Europe (FoE Europe) in njenih podpornih organizacij [1], ki od svojih vlad zahtevajo uzakonjenje letnih zmanjšanj emisij. Skupaj od Evropske unije zahtevajo, da države članice prisili k zmanjševanju emisij iz leta v leto.

Evropski del kampanje je v Bruslju naznail Thom Yorke, pevec angleške rock skupine Radiohead, s predstavitvijo simbola kampanje evropskemu komisarju za okolje, Stavrosu Dimasu. Thom Yorke je podpiral tudi kampanjo Big Ask organizacije FoE v Veliki Britaniji, ki je z dvoletno kampanjo uspela v zakonodajni proces spraviti zakon o podnebnih spremembah, njihov uspeh pa je navdušil druge članice FoE in bil povod za razširitev kampanje po vsej Evropi.

Focus bo slovenski del kampanje začel izvajati na dan podnebnih sprememb, 15. maja. Skozi kampanjo si bodo v društvu prizadevali, da Slovenija do leta 2010 dobi zakon o podnebnih spremembah, ki bo predpisal 4 % letna zmanjšanja emisij ter cilja zmanjšanja emisij z domačimi ukrepi za vsaj 30 % do leta 2020 in 80 % do leta 2050.

Lidija Živčič je pojasnila: ‘Podnebne spremembe so resna grožnja, ki zahteva nujno ukrepanje. Brez učinkovitih in pravočasnih politik, se katastrofalnim posledicam spreminjanja podnebja ne bo moč izogniti. Ker odgovornost za pripravo politik in ukrepov leži na odločevalcih, in ker se zdi, da sami nimajo motivacije za resno ukrepaje, smo se v Focusu odločili, da se priključimo kampanji in skozi njo zahtevamo potrebne spremembe. V okviru kampanje bomo skozi ozaveščanje in spodbujanje prebivalcev k nagovarjanju odločevalcev s pomočjo preprostih orodij gradili pritisk javnosti in zahtevali rešitve.’

Na evropski ravni si sodelujoče organizacije želijo doseči določitev letnih ciljev zmanjšanja emisij za vse države članice in strog mehanizem spremljanja izvajanja, ki bo zagotovil, da bodo ta zmanjšanja v resnici dosežena [2].

Martin Rocholl, predsednik FoE Europe je povedal: “Za vlade je vse preenostavno ignorirati dolgoročne podnebne cilje. Letni cilji bodo k resničnemu ukrepanju in doseganju ciljev zavezali vsakokratne nosilce oblasti. Evropska unija mora prav tako uveljaviti strog sistem sankcij in s tem zagotoviti, da bodo države v resnici dosegle njihove letne cilje in bodo s tem dosežena nujno potrebna zmanjšanja emisij. Sprejetje takšnih ukrepov je za Evropo priložnost, da utrdi vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam in hkrati pokaže, kako lahko države spodbudijo svoja gospodarstva, ostanejo konkurenčne, ustvarjajo nova delovna mesta in obenem izboljšujejo stanje okolja.”

“Skozi kampanjo Big Ask bodo lahko prebivalci svoje vlade in Evropsko unijo pozivali k ukrepanju proti podnebnim spremembam. Kot članska organizacija ima FoE možnost, da generira take vrste moč ljudstva in s tem odločevalce prisili k poslušanju in ukrepanju.”

Kampanja Big Ask od Evropske unije zahteva, da se zaveže k vsaj 30 % znižanju emisij toplogrednih plinov znotraj EU do leta 2020 ter k 90 % znižanju do leta 2050. FoE Europe je bil kritičen do nedavnega predloga Evropske komisije za zmanjšanje emisij za samo 20 % do leta 2020 ter zaradi pomanjkanja zagotovil v tem predlogu, da bodo ti cilji v resnici doseženi. [3]

***

Več informacij:

Slovenija:
Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj, [email protected]
01 515 40 80, 041 291 091

Bruselj:
Francesca Gater, Friends of the Earth Europe, [email protected],
+32 2 542 6105, +32 485 930 515

***
Dodatne informacije za bruseljske dopisnike:

* PRESS CONFERENCE: 11.00, Wednesday 27 February, Silken Berlaymont Hotel, 11-17 Boulevard Charlemagne, 1000 Brussels
with Thom Yorke of Radiohead and Martin Rocholl, Chair of Friends of the Earth Europe

* PHOTO OPPORTUNITY: 12.00, Wednesday 27 February, European Commission, Berlaymont building, Boulevard Charlemagne, 1000 Brussels
Stavros Dimas, European Environment Commissioner will receive an emblem of the campaign from Thom Yorke and make a statement

* Broadcast quality video footage available to download from 15:00CET on 27 February at www.blastmedia.eu/foeeurope

* Print quality images available to download from 15:00CET at www.thebigask.eu

***
Opombe:

[1] Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Slovenija, Škotska, Španija, Švedska in Velika Britanija.

[2] Trenutni predlog EU za zmanjšanje emisij do leta 2020 (predlog spremembe smernice o evropski shemi trgovanja z emisijami (ETS) in predlog delitve bremena med državami članicami EU v ne-ETS sektorju) predvideva linearna letna zmanjšanja, vendar Evropski komisiji ne daje moči, da bi zagotovila, da države članice dosežejo ta zmanjšanja pravočasno. Brez ustreznega sistema za spremljanje izvajanja ter sistema sankcij, obstaja velika nevarnost, da EU ne bo dosegla zastavljenih ciljev. FoE Europe zahteva spremembo predlogov tako, da bodo ti vključevali najmočnejša orodja za zagotavljanje izvajanja, ki so na voljo Evropski komisiji.

Nova študija FoE  “Towards a Better Compliance Structure for the European Emission Reduction Policies until 2020” je dostopna na www.thebigask.eu/background.

[3] EU se je zavezala emisije toplogrednih plinov zmanjšati za 30 % do leta 2020, vendar samo v primeru, da si primerljive zaveze zadajo tudi druge države v okviru mednarodnega dogovora. Predlog za 30 % zmanjšanje (in za brezpogojno, enostransko 20 % zmanjšanje) vsebuje tudi možnost, da se v zmanjšanja emisij vlad in industrije vštevajo velike količine kreditov iz projektov izven EU. Za te projekte ni predpisanih nobenih standardov kakovosti. FoE Europe zahteva, da se zunanji krediti, pridobljeni v teh projektih, prištevajo k zmanjšanju emisij samo v primeru, da gre za zmanjšanja nad doma doseženim 30 % ciljem  ter da imajo projekti zagotovljene okoljske koristi.  Številni projekti, kot npr. projekti čistega mehanizma (CDM), so močno kritizirani s strani okoljskih nevladnih organizacij, ker ne prinašajo resničnih znižanj emisij ali pa so celo škodljivi za ljudi in okolje. Več http://www.oekoinstitut.de/oekodoc/622/2007-162-en.pdf.