Državni zbor Republike Slovenije je Prometni protokol Alpske konvencije skupaj z ostalimi ratificiral 28. januarja 2004. Poleg tega je 3. maja 2006 Državni zbor na predlog Vlade in Ministrstva za promet sprejel Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, s katero si za cilj postavljamo tako razvoj železnic kot tudi prenos tovornega prometa na železnico in čisto okolje. Iz tega je razvidno, da so cilji slovenske prometne politike v veliki meri skladni s cilji Prometnega protokola Alpske konvencije.

Po našem mnenju je ratifikacija Prometnega protokola s strani EU za Slovenijo nujna. Kajti le tako bo možno uveljavljati nacionalni interes na področju razvoja železnic, javnega prevoza in mreže državnih cest z evropskimi sredstvi in omejevati tranzitni cestni prevoz, ki že resno ogroža zdravje ljudi ob avtocestni mreži in zmanjšuje uporabnost avtocest za domače uporabnike. Za Slovenijo kot visoko obremenjeno tranzitno alpsko državo (že leta 2004 je po podatkih DRSC po avtocesti čez Ravbarkomando peljalo 1,3 milijona težkih tovornjakov in tovornjakov s prikolicami, čez Brenner 2,1 milijona) bo ta ratifikacija ključnega pomena tudi v pogajanjih o naslednji generaciji Direktive o evrovinjeti.

Obenem upamo, da bo minister Janez Božič kot predstavnik Slovenije, v skladu s slovenskimi zakoni in strateškimi dokumenti na Svetu prometnih ministrov (8. in 9. junija 2006) ratifikacijo protokola dejavno podprl.

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!