Vlada je rebalans proračuna predlagala zaradi spremenjenih gospodarskih razmer, ena izmed značilnosti rebalansa pa naj bi bil tudi ‘poudarek na vseh programih, ki zagotavljajo dolgoročen razvoj in ki spodbujajo gospodarsko aktivnost’.

Na prvi pogled obetavno, vendar…

Znano je, da so ukrepi učinkovite rabe energije najcenejši način za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Ker znižujejo stroške za energijo, prispevajo tudi k večji konkurenčnosti gospodarstva ter preko novih zaposlitev tudi k regionalnem razvoju. Učinkovito rabo energije med najpomembnejše prioritete energetske politike postavlja tudi Evropska unija, saj prispevajo k varnosti oskrbe z energijo ter zmanjševanju odvisnosti od uvoženih fosilnih goriv. Ukrepi učinkovite rabe energije imajo pozitivne učinke na zaposlovanje, in to zaradi neposrednega učinka naložb ter posrednega učinka naložb, ki nastanejo zaradi finančnih prihrankov, ki jih ti ukrepi ustvarijo. Rečemo lahko, da vlaganje v učinkovito rabo energije rešuje tri krize hkrati: gospodarsko, energetsko in podnebno. Zato bi upravičeno pričakovali, da bodo sredstva za te namene v rebalansu brez problemov zagotovljena.

Pa niso. Nasprotno: v obstoječem proračunu zagotovljena (in nezadostna) sredstva za učinkovito rabo in obnovljive vire so v predlogu rebalansa razpolovljena.

Ko so se v javnosti pred časom pojavile govorice o nameravanem znižanju sredstev za učinkovito rabo energije, smo predstavniki okoljskih nevladnih organizacij takšne načrte poskušali preprečiti. In dobili smo zagotovila številnih odločevalcev (na ravni ministrov, generalnih sekretarjev, direktorjev direktoratov, predsednikov strank itn.), da bodo sredstva za učinkovito rabo v rebalansu zagotovo zagotovljena. Izkazalo se je, da gre za obljube s figami v žepu.

Še dodatno smo osupnili nad novico, da je poleg oklestenega predloga vlade dodatno zmanjšanje sredstev za učinkovito rabo energije predlagal kar sam odbor Državnega zbora za okolje in prostor. Če bi od koga pričakovali skrb za okolje in dobrobit prebivalstva, so to prav gotovo člani parlamentarnega odbora za okolje. Pa smo se zopet ušteli…

Vendar vse še ni popolnoma izgubljeno. Nekaj pozitivnih popravkov so člani odbora za finance in monetarno politiko sprejeli na včerajšnji seji. Še več pa lahko naredijo poslanci v sredo, 25. marca, ko bodo o rebalansu razpravljali na redni seji.

Pozivamo jih, da zagotovijo:
– potrebna sredstva za črpanje kohezijskih sredstev za učinkovito rabo energije;
– zagotovijo v prvotnem proračunu za leto 2009 zagotovljena sredstva za subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije ter
– sredstva za pripravo projektov za nadaljno črpanje kohezijskih sredstev.

Poslanci, varčevanje na varčevalnih ukrepih nas dolgoročno lahko stane največ, zato vas pozivamo, da zagotovite zadostna sredstva za učinkovito in varčno rabo energije.