Termoelektrarna Šoštanj je skupaj s še 49 drugimi projekti pristala na zemljevidu okolju in družbi škodljivih projektov, ki jih s pomočjo davkoplačevalskega denarja podpira EU. Za izgradnjo novega bloka 6 (600 MW) je elektrarna v letu 2007 dobila 350 milijonov EUR vredno posojilo s strani Evropske investicijske banke. Res je, da bo TEŠ s pomočjo tega bloka proizvajala elektriko z manj emisijami CO2, vendar pa ni res, da bo projekt vodil v absolutno zmanjšanje emisij.

Predstavniki TEŠ trdijo, da bo prišlo do zmanjšanja onesnaženja ob povečani proizvodnji elektrike. Čeprav bodo v novem bloku emisije na kWh res manjše za 28 %, bo zaradi povečanja kapacitet prišlo do približno 5 % večjih emisij (0.72*600/410). Trditve, ki jih slišimo tako iz ust predstavnikov TEŠ, kot tudi predstavnikov Evropske investicijske banke, ki projektu zagotavlja posojilo, torej niso v celoti resnične.

http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rplayer&op=pop&id=rp4040

 
Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!