V zimskih mesecih se poveča tveganje za energetsko revščino. Obalna območja so ji zaradi pomanjkanja sistemov centralnega ogrevanja in izolacije v stavbah še posebej izpostavljena. Društvo Focus bo obalnim gospodinjstvom z nizkimi dohodki na pomoč priskočilo z brezplačnim energetskim svetovanjem v gospodinjstvih, napravami za varčevanje in podporo pri prijavi za subvencije, ki so na voljo.

Visoka razširjenost energetske revščine v obalnih območjih Sredozemlja

Vse hladnejši jesenski vetrovi nas opominjajo na to, da se bliža zima, ki bo le še povečala tveganje za energetsko revščino. O energetski revščini govorimo, ko si gospodinjstvo težko ali pa si ne more zagotoviti osnovnih energetskih potreb in plačati položnice za električno energijo, ogrevanje in toplo vodo. Razlogi so večinoma vezani na visoke stroške za energijo, nizke dohodke gospodinjstev ter energetsko neučinkovite zgradbe.

Izziv je velik, saj energetska revščina prizadene 57 milijonov ljudi v Evropi, med njimi predvsem ženske. Obalna območja se, kljub milejšim zimam, pri tem soočajo z dodatnimi težavami, kot so pomanjkanje izolacije v stavbah, pomanjkanje sistemov centralnega ogrevanja ter visoki stroški ogrevanja in hlajenja.

Društvo Focus bo z evropskim projektom EmpowerMed pomagalo najbolj prizadetim na Obali

Dr. Tomislav Tkalec iz Focusa, društva za sonaraven razvoj oriše nekaj osrednjih aktivnosti, ki jih je pripravil Focus v sklopu evropskega projekta EmpowerMed: »V obalnih občinah izvajamo energetsko svetovanje v gospodinjstvih, nudimo pomoč pri prijavah za subvencije Ekosklada za ukrepe učinkovite rabe energije ter pripravljamo delavnice za gospodinjstva, ki imajo probleme pri plačevanju stroškov za energijo ali pa jih zanima zmanjšanje rabe energije in z njo povezanih stroškov doma. Vse aktivnosti so za upravičena gospodinjstva brezplačne, v okviru energetskega svetovanja na domu gospodinjstva dobijo tudi brezplačni paket naprav za varčevanje z energijo in vodo, kot so LED sijalke, varčni nastavki za pipe, varčne ročne prhe, tesnila za okna in podobno. «logotip-EmpowerMedZa brezplačno pomoč so potrebne prijave

Focus bo v svoje aktivnosti vključil 200 gospodinjstev. Ta se že lahko prijavijo za brezplačne obiske energetskega svetovalca, delavnice ali pomoč pri prijavi za subvencije. Aktivnosti so namenjene gospodinjstvom iz vseh 4 obalnih občin (Koper, Piran, Izola in Ankaran), ki prejemajo socialno pomoč ali varstveni dodatek ali pa imajo nizke dohodke (do 400 EUR mesečno). Gospodinjstva se lahko prijavijo preko:

  • pošte (Focus, Trubarjeva 50, Ljubljana),
  • e-pošte ([email protected]) ali
  • telefona (059 071 325).

Prijavnica za brezplačen obisk energetskega svetovalca na domu

Prijavnica za pomoč pri prijavi za subvencije za energetsko učinkovitost Eko sklada

Obiski in delavnice se bodo pričele izvajati po končanih ukrepih za zajezitev Covid-19 virusa ter bodo potekali skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe z virusom.

EmpowerMed na pomoč več kot 4.200 energetsko revnim gospodinjstvom v Sredozemlju

Evropski projekt EmpowerMed, ki ga koordinira Focus, društvo za sonaraven razvoj, združuje 9 partnerjev iz 7 evropskih držav (Albanija, Hrvaška, Španija, Francija, Nemčija, Italija, Slovenija). Poleg opolnomočenja več kot 4.200 gospodinjstev želimo s projektom doseči tudi prihranke energije (6.5 GWh/leto), zmanjšati izpuste CO2 za 1.600 ton/leto, prispevati k ekonomskim prihrankom v višini 780.000 evrov in spodbuditi za 160.000 evrov naložb v trajnostno energijo.

Več o projektuhttps://focus.si/projekti/empowermed/


Več informacij: dr.Tomislav Tkalec, 01 515 40 80, [email protected]

Projekt EmpowerMed je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 847052. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji. Vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Niti agencija EASME niti Evropska unija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje dokument.