Montrealska konferenca mora odpreti pogajalski proces za cilje in ukrepe po prvi fazi Kjotskega protokola. t. .j po obdobju 2008 – 2012. Pomembnejše zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz razvitih držav (vključno z državami EU) je ključnega pomena za stabilizacijo podnebja. Pogajanja o zmanjšanju emisij so se pričela v sredo prejšnji teden.

V Climate Action Network, mreži, ki združuje okoljske nevladne organizacije z nekaj milijoni člani po vsem svetu, so zaskrbljeni nad strategijo EU, da se o dodatnih ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pogovarja znotraj Okvirne konvencije ZN o podnebni spremembi, namesto v okviru Kjotskega protokola. Rezultat takšne strategije je ta, da bi lahko ZDA (ki so ratificirale Konvencijo, ne pa tudi Kjotskega protokola) blokirale kakršen koli napredek pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. ZDA so tudi javno objavile, da bodo vsakršen napredek blokirale. Zato Climate Action Network poziva k pogovorom o nadaljnjih ukrepih za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v okviru Kjotskega protokola.

Catherine Pearce, mednarodna aktivistka za podnebje iz organizacije Friends of the Earth pravi: "Ta pogajanja lahko pomenijo pomembno razliko za življenje milijonov ljudi, ki so že ogroženi zaradi spreminjanja podnebja. Če EU resnično želi pozitiven napredek na montrealskih pogajanjih, mora pustiti Bushevo administracijo za seboj."

Direktor Climate Action Network Europe, Matthias Duwe, je iz Montreala sporočil: "Velika Britanija, ki trenutno predseduje EU, kaže na tem področju kritično pomanjkanje vodstva. Do sedaj je bila Velika Britanija zelo aktivna pri razvijanju progresivnega stališča EU, v tem pomembnem trenutku pa poskuša uresničiti pravljico, ki se konča z Bushevo administracijo, kakršne sploh ni. Kjotski protokol je edina pot za dolgoročno mednarodno rešitev za stabilizacijo podnebja. Obseg protokola je potrebno razširiti, ne pa skrčiti. "

Stephan Singer, direktor evropske podnebne politike pri organizaciji WWF je dodal: “Busheva administracija je vse bolj izolirana v ZDA zaradi svojega zanikanja podnebnih sprememb. Na ravni držav in mest v ZDA podpora boju proti spreminjanju podnebja skokovito narašča in v veljavi so že ukrepi, ki ta boj podpirajo. Celo senat ZDA je glasoval za obvezno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar je bilo udarec za Bushevo administracijo. ZDA se bodo v prihodnosti močno verjetno pridružile mednarodnih naporom za varstvo podnebja, ampak le v primeru, da dogovori napredujejo v okviru Kjotskega protokola.”

Zdi se, da je EU razdeljena še na eni kritični točki, ki bo odločila o tem, ali se lahko vzpostavi učinkovita razprava o oblikovanju novih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v razvitih državah. Med najbolj problematičnimi državami sta Finska in Italija, ki nasprotujeta postavitvi jasne časovnice o koncu pogajanj za drugo obdobje. Če novi cilji za razvite države ne bodo postavljeni najkasneje do leta 2008, je težko, da bodo ti cilji ratificirani pred letom 2012, ko se iztečejo trenutni cilji.

Laura Yates, podnebna aktivistka iz Greenpeaca pravi: “Časovnica za pogajanja o obdobju po l. 2012 je nujno potrebna, če si razvite države želijo pokazati napredek državam v razvoju ali razvijajočim se trgom z emisijami. Države, ki blokirajo časovnico ogrožajo uspeh celotnega srečanja v Montrealu in tvegajo uničenje zaupanja s strani držav v razvoju, ki ga je EU gradila z veliko napori. Upamo, da bo prihod ministrov držav na prizorišče to sredo potisnil pogajanja v pravo smer in zagotovil nadaljevanje pogajanj v okviru Kjotskega protokola, kar bi Bushu onemogočilo oviranje dogloročnih mednarodnih ukrepov za boj proti spreminjanju podnebja.”

Opombe:
– Dnevni časopis na pogajanjih, ki ga pripravlja mreža Climate Action Network: http://www.climatenetwork.org/eco/
– Skozi akcijo Friends of the Earth Europe je mogoče poslati slovenskemu ministru za okolje in prostor lastno sporočilo:
http://www.foeeurope.org/the_world_cant_wait/index.php?lan=si
– Skozi akcijo Fokusa želimo v naslednjih urah (do jutri