Ljubljana, 26. 3. 2019 – Vlada RS je na seji prejšnji teden sprejela prenovljeno Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki večjemu številu ljudi omogočajo, da sodelujejo pri proizvajanju čistejše energije. Skupina ljudi (odjemalcev) znotraj iste transformatorske postaje (TP) se bo namreč lahko povezala in recimo postavila skupno sončno elektrarno na strehi bližnjega občinskega vrtca, pri čemer se jim bo njihov delež proizvedene električne energije na oddaljenem mestu odštel od njihove porabe v lastnem domu. Organizaciji Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Greenpeace Slovenija, ki sta si skupaj s Skupnostjo občin Slovenije zadnji dve leti prizadevali za te spremembe, pozdravljajo novo uredbo in pozivajo Vlado RS, da spremembe sedaj podpre z nacionalno kampanjo, ki bo dejansko spodbudila razcvet skupnostih projektov v slovenskih krajih.

Tomislav Tkalec, strokovni sodelavec Focus, društva za sonaraven razvoj, je novico komentiral:

V društvu Focus smo sprejetja uredbe veseli. Gre sicer za majhen, a pomemben korak v smeri trajnostnega energetskega prehoda, ki lahko obnovljivim virom energije dejansko vrne pozitivno podobo. Upamo, da bo uredba pripomogla k oživljanju sektorja obnovljivih virov energije, ki je v zadnjih letih stagniral. Zagotovo pa ta korak ni dovolj, zato bo morala vlada sprejeti precej bolj aktivno vlogo pri spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Državljane in skupnosti pozivamo, da izkoristijo priložnost, ki se jim ponuja: proizvodnja električne energije za lastne potrebe iz čistih virov, ki se izplača.

Katja Huš, vodja projektov na področju podnebja in energije pri Greenpeace Slovenija, dodaja:

Vlada RS je končno prepoznala, da bomo imeli ljudje pomembno vlogo v energetskih sistemih prihodnosti, ki ne bodo več sloneli na fosilnih gorivih. A nič ne bo pomagalo, če bodo to ostale črke na papirju. Pred kratkim je premier Šarec sprejel skupino mladih, ki so organizirali podnebni štrajk v Sloveniji. Če njegove besede o podpori podnebnemu boju niso le floskule, bo Vlada RS pospremila tudi ta novi ukrep s široko (promocijsko) kampanjo, ki bo dejansko spodbudila ljudi in občine, da postavljajo skupne elektrarne. Zakaj ne bi bili poleg nacionalnih kampanj o zdravju, prehrani, varnosti v prometu, ljudje obveščeni tudi o možnosti sosedske sončne elektrarne?

Do leta 2050 bi lahko lastno električno energijo iz sonca in vetra proizvajalo več kot 900.000 prebivalcev Slovenije, kar predstavlja skoraj polovico celotne populacije. Ti energetski državljani bi lahko do leta 2030 proizvajali 1,5 TWh, do leta 2050 pa 4 TWh električne energije. Do sredine stoletja bi lahko tako energetski državljani pokrili četrtino potreb Slovenije po električni energiji1.

Kontakt

Dr. Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj, 01 515 40 80, [email protected];

Katja Huš, Greenpeace v Sloveniji, 040 981 621, [email protected]

 

1 Poročilo z naslovom Potencial za energetske državljane v Evropski uniji je izvedel okoljski raziskovalni inštitut CE Delft po naročilu Evropske zveze za obnovljivo energijo (EREF) ter organizacij Friends of the Earth Europe, Greenpeace in REScoop.eu.