Peto poročilo o oceni stanja Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) je najbolj celovita, avtoritativna in preverjena ocena podnebne znanosti, ki je bila kadarkoli narejena. Potrjuje, da se posledice podnebnih sprememb, kot so dvig gladine morja, zakisovanje oceanov in topljenje ledu dogajajo hitreje kot je bilo predvideno in že vplivajo na vse kontinente in oceane.

Prilagajanje na podnebne spremembe je vitalnega pomena, a zgolj prilagajanje ne zadostuje za naslavljanje vse večjih posledic podnebnih sprememb. IPCC opozarja, da bodo podnebne spremembe povzročile resne, obširne in nepovratne posledice za ljudi in ekosisteme. Že zdaj se čutijo v povečanih družbenih in gospodarskih stroških, pri čemer so najbolj prizadete najbolj ranljive države in skupnosti. Podnebne spremembe grozijo številnim osnovnim življenjskim dobrinam – vodi, hrani, zatočiščem in varnosti – in hujše kot bodo posledice, težje se bo prilagoditi. Hitro zmanjšanje emisij je ključnega pomena za zmanjšanje tveganj.

“Zdaj so na potezi vlade, da pospešijo prehod od umazanih fosilnih goriv, ki povzročajo podnebne spremembe, k 100 % obnovljivi energiji”, pravi Tina Peternel iz Greenpeace-a v Sloveniji. Hiter razvoj obnovljivih virov kaže, da nam čiste tehnologije lahko zagotovi energijo in čistejši zrak. “Prehod od fosilnih goriv k obnovljivim virom prinaša številne koristi, vključno z delovnimi mesti in izboljšanim javnim zdravjem. Prehod k čisti energiji je neizbežen in se že dogaja, na vladah pa je, da vzpostavijo politike, ki bodo omogočile pospešitev tega prehoda”, dodaja Peternelova.

Vlade imajo zdaj nedvoumen dokaz, da podnebno ukrepanje stane manj kot posledice, ki jih že čutimo povsod po svetu. IPCC ponavlja, da za zmanjšanje tveganj, ki jih podnebne spremembe prinašajo za naše skupnosti, in gradnjo naše odpornosti na posledice, ki jih ni več možno preprečiti, še ni prepozno. A za to moramo pustiti velik del zalog fosilnih goriv v zemlji in naša vlaganja preusmeriti v čiste in inovativne rešitve, ki so že na voljo.

Septembra so v New Yorku svetovni voditelji podnebne spremembe postavili nazaj na politične agende. IPCC poročilo pa jim zdaj predstavlja kažipot k novemu globalnemu podnebnemu sporazumu, ki naj bi bil sprejet decembra 2015 v Parizu. Eno leto po najštevilčnejšem shodu ljudi za podnebje, ko se je na ulice po vsem svetu,vključno z Ljubljano, odpravilo okoli 700.000 ljudi, vlade klicev ljudi in podjetij za pospešeno podnebno ukrepanje ne morejo več ignorirati. Nov podnebni dogovor mora predstavljati skupno odločitev družbe, da konča dobo fosilnih goriv in sprejme dobo obnovljive energije, ki je že na obzorju.

“IPCC vlade, tudi našo, ki so naročile in sprejele to poročilo postavlja pred jasno izbiro: vlagajte v čisto energijo ali pa prihodnost posvetite reševanju pred podnebnimi katastrofami,“ pravi Barbara Kvac iz Focusa, društva za sonaraven razvoj. “Ljudje so spregovorili, podjetja zahtevajo ukrepanje, vlagatelji želijo dolgoročno gotovost, znanost pa je jasna kot še nikoli. Leto 2015 za vlade predstavlja kritično priložnost, da pokažejo, da se je doba fosilnih goriv iztekla in začenja novo obdobje obnovljive energije.”

Focus društvo in Greenpeace pričakujeta, da bo vlada Mira Cerarja opozorila znanosti vzela kot osnovo za sprejemanje nadaljnjih razvojnih in energetskih odločitev ter v prehodu v nizkoogljično družbo prepoznala koristi za ljudi in okolje.

Več v kratkem briefingu.


VEČ INFORMACIJ:

Barbara Kvac, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 040 722 149

Tina Peternel, Greenpeace v Sloveniji, [email protected], 040 430 088