»Povezovanje podnebnih in razvojnih izzivov v Afriki«

Že nekaj let se vzpostavljajo različni mehanizmi mednarodne pomoči in sodelovanja med državami ki so težavo zakrivile in tistimi, ki trpijo posledice. Ker menimo, da je glas iz Afrike premalo slišan oz. da smo priča pomanjkanju dialoga z ljudmi, ki …

Medkulturni dialog in učenje za globalen uravnotežen razvoj

Organizator dogodka: Sloga, Concord, Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve
Datum dogodka: 9. in 10. junij 2008 
Kraj dogodka: Ljubljana, Cankarjev dom
Rok za prijavo: prijaviti se je potrebno čemprej, saj je število mest omejeno. Več informacij na naslovu

Akcija ob Dnevu Zemlje – KALKULATOR EKOLOŠKEGA ODTISA

Prav tako bo vzporedno potekala ulična akcija. Prostovoljci bodo delili letake po centru Ljubljane in vabili mimoidoče, naj obiščejo info točko Okoljskega centra, kjer si bodo lahko od 12.30 do 17.00 izračunali svoj ekološki odtis in dobili koristne nasvete, …

Povezovanje podnebnih in razvojnih izzivov v Afriki

Že nekaj let se vzpostavljajo različni mehanizmi mednarodne pomoči in sodelovanja med državami ki so težavo zakrivile in tistimi, ki trpijo posledice. Ker menimo, da je glas iz Afrike premalo slišan oz. da smo priča pomanjkanju dialoga z ljudmi, ki …