aktualno

Najboljša rešitev za prevozno revščino je dostopen in učinkovit javni prevoz

23. 5. 2024|Sporočila za javnost|

Pojav prevozne revščine je za Slovenijo zelo relevanten, saj državo zaznamuje velik delež prebivalstva, živečega na redkeje poseljenem podeželju z nezadovoljivo dostopnostjo javnega prevoza in veliko odvisnostjo od osebnega avtomobila. Z GIAM ZRC SAZU in UIRS smo določili definicijo, kazalnike za merjenje in pripravili nabor ukrepov.

Referendum o JEK2 je referendum na slepo

20. 5. 2024|Sporočila za javnost|

Poslance in poslanke Državnega zbora pozivamo, da zavrnejo resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije in predlog za razpis posvetovalnega referenduma o JEK2 - zaradi številnih spornih vsebinskih vidikov ter nedemokratičnega procesa odločanja, ki spominja na plačevanje računov brez krčmarja.

Banke globoko vpletene v podnebno krizo

14. 5. 2024|Novice|

Opustitev fosilnih goriv je ključna rešitev za podnebno krizo. Kljub temu subvencioniranju in kreditiranju fosilnih goriv ni videti konca. Letošnje poročilo Banking on climate chaos razkriva, da je samo v lanskem letu 60 največjih bank podprlo projekte fosilnih goriv z več kot 700 milijardami dolarjev.

izpostavljeno

področja delovanja

Naša vizija je družba, ki živi uravnoteženo življenje znotraj okoljskih in družbenih omejitev ter tako ne spodkopava obstoja življenja na Zemlji.
Naše poslanstvo je z raziskovanjem, povezovanjem, razkrivanjem in koriščenjem pravnih sredstev izboljševati, spreminjati in popravljati napake sistema ter z ozaveščanjem, oblikovanjem praktičnih rešitev in sooblikovanjem politik nuditi alternative za bolj trajnostno življenje.

energija

podnebne spremembe

mobilnost

globalna odgovornost in pravičnost

odrast

Go to Top