Iskanje rešitev v bodoče

Vabilo na delavnico o stališčih NVO o obnovljivih virih energije »Iskanje rešitev v bodoče«

Projekti rabe obnovljivih virov energije se bodo tudi v prihodnje umeščali v prostor vse bolj pogosto. Ker so številni projekti naleteli na negativen odziv javnosti, smo …

Podnebna delavnica

Različni dogodki projekta Slovenija znižuje CO2

Slovenija znižuje CO2