Financiranje obnovljivih virov in učinkovite rabe energije

V četrtek, 15. septembra podjetje Eco Consulting, Gospodarska zbornica Slovenije in Eko sklad pripravljajo v Novi Gorici delavnico Financiranje obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Več informacij o delavnici in programu ter prijavnico najdete v vabilu.

“…

Razstava o spreminjanju podnebja na Ptuju

Razstava bo postavljena na desetih plakatih

Ogenj v Alpah

Vsebinsko je mednarodna akcija namenjena osveščanju prebivalcev Evrope o pomenu naravne, kulturne in duhovne dediščine Alp in o nevarnostih, ki to dediščino ogrožajo. Letošnja tema Ognja v Alpah na mednarodni ravni je odnos med alpskimi mesti in Alpami. Ker je …

Javna razprava Noben odpadek ni dober odpadek

Slovenski organizaciji Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Fokus društvo za sonaraven razvoj skupaj z madžarsko organizacijo Humusz izvajata projekt »Izboljšanje sistema preventive na področju ravnanja z odpadki – slovenska in madžarska praksa«, katerega glavni namen je vplivati …