E-news update June 19 2006

pdf version:  june19.pdf  34.13 KB

ENERGY AND EMISSIONS

1.1. Fewer night flights could cut climate change impact
14 june 2006…

Poziv slovenskim evroposlancem, naj podprejo raziskave v obnovljive vire in učinkovito rabo energije

Spoštovani!

V toku jutrišnjega dne, 15. junija, boste v evropskem parlamentu razpravljali o finančnih sredstvih za raziskave v EU. Pozivamo vas, se zavzamete za to, da se vsaj 2/3 sredstev za raziskave na področju energije nameni za obnovljive vire energije …

E-news update June 12 2006


pdf version:  june12.pdf  48.89 KB

EU

1.1. E.U. Urges Europeans to Act Locally to Help Stop Global Warming
30 May 2006…

Pismo Koalicije za trajnostno prometno politiko ministru za promet

Koalicija za trajnostno prometno politiko
c/o Cipra Slovenija (za KTTP)
Večna pot 2
1000 Ljubljana

Mag. Janez Božič
Minister za promet
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Ljubljana…