Oživitev javnega potniškega promet v Sloveniji

Stanje na področju prometa v Sloveniji kaže, da se razvoj prometa odmika od načel trajnostnega razvoja (2). V Focusu so prepričani, da je kakovostna nadgradnja JPP ključni dejavnik pri reševanju prometne problematike, zato pristojne pozivajo, naj namesto širjenja cestnega in …

Minister Vlačič z dijaki na mestnem avtobusu

V Focusu poudarjajo, da je eden temeljnih krivcev za uničevanje podnebja naraščajoči promet. V ta namen spodbujajo procese oblikovanja trajnostne prometne politike, kakovosten javni potniški promet pa prepoznavajo kot učinkovito orodje v boju proti podnebnim spremembam. Skozi delavnice z dijaki …

Podnebna pogajanja v Bonnu