Iščemo prostovoljce za izvedbo kampanje Trajnostno mobilni!

Namen kampanje je voznike avtomobilov v šestih slovenskih mestih opozoriti, da avtomobil ni edina oblika mobilnosti. To želimo narediti tako, da tri dni pred Dnevom brez avtomobila (22. september), delimo letake voznikom, ki stojijo pred semaforji na vpadnicah v mesta. …

Trajnostno mobilni!

katerega namen je vplivati na spremembo dojemanja ljudi na področju mobilnosti in sicer od dojemanja avtomobila kot najboljše oblike mobilnosti k sprejemanju drugih…

Razstava na Ekoštafeti

Ekoštafeta je prireditev, ki jo že vrsto let v Avstriji organizira Zveza za podnebje Avstrije, v zadnjih letih pa se vse bolj širi tudi v sosednje dežele. Namen prireditve je ozaveščanje ljudi o nevarnostih z našimi ravnanji povzročenih oz. pospešenih …