Javna infrastruktura v jugovzhodni Evropi: komu koristi?

Rezervirajte si termin: 17. april 2018, Skopje, EU Info Centre, Sv Kiril i Metodij 52-b

V okviru projekta NVO kot enakovreden partner pri nadzoru javnih financ je bila izdelana regionalna študija (na voljo bo v kratkem), ki ugotavlja, da so infrastrukturni projekti v jugovzhodni Evropi pogosto zaznamovani s pomanjkanjem transparentnosti in tveganjem korupcije. Ko se projekti oblikujejo na strateški ravni skoraj ni javne debate in pogosto se izkaže, da so ‘strateški’ projekti vse prej kot strateški. Javna debata – če sploh obstaja – se začne v fazah, ko so odločitve o projektih že sprejete in nanje ni več mogoče učinkovito vplivati. Zelo pogosto projekti javne infrastrukture koristijo predvsem tistim, ki jih izvajajo, ne pa nujno tudi širši družbi.

Da bi vzpostavili platformo za razpravo o opisanih izzivih javne infrastrukture ter širili dialog med civilno družbo in nacionalnimi, regionalnimi ter EU institucijami, vas prijazno vabimo na dogodek  Javna infrastruktura v jugovzhodni Evropi: komu koristi?

Dogodek je brezplačen in bo potekal v angleškem jeziku.

Več informacij (v angleškem jeziku) in prijava na dogodek tukaj.