Evropa za podnebje

Evropa za podnebje

 

Trenutno sta v Evropi na področju spreminjanja podnebja odprti dve ključni debati. Že nekaj časa poteka razprava o tem, kako se bojevati proti spreminjanju podnebja v obdobjih, ki jih Kjotski protokol ne pokriva, t. j. po …

Trajnostno mobilni!

Trenutno v Sloveniji emisije toplogrednih plinov, ki so povzročitelji podnebnih sprememb, kljub raznim ukrepom še vedno naraščajo. Predvsem očitna je rast emisij na področju prometa, kjer obstaja veliko pomanjkanje učinkovitih ukrepov. Eden od razlogov za takšno stanje je v tem, …

Spreminjam navade, na pa podnebja!

Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so največja grožnja, s katero se sooča naš planet. Dejstvo, ki se ga zaveda le malo ljudi, je, da smo za določen del spreminjanja podnebja krivi ljudje. Naš planet se segreva, ker v ozračje …

Obnovljivi viri energije za lokalne skupnosti

Cilj projekta je ozaveščanje predstavnikov občin in lokalnih skupnosti o pomenu obnovljivih virov energije in spodbujanje povečanja rabe obnovljivih virov energije v njihovih skupnostih.

 

V okviru projekta je bila izdana publikacija Prihodnost je obnovljiva!, na osnovi te publikacije