E-news update July 4 2005

PDF format  jul4.pdf  115.73 KB  

POLICY

1.1. Climate Plan Splits U.S. and Europe

E-news update June 27 2005

POLICY

1.1. UK sets out stall for EU Presidency
24 June 2005 , Point Carbon
subscription only: The UK government wants to forge a long-term climate change strategy when it takes over the presidency of the EU next week. http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=9286&categoryID=703

test

test…

Komisar Piebalgs: Evropa lahko prihrani 20 % energije do leta 2020

Ker je soočena z naraščajočimi cenami nafte ter možnostjo, da bo do leta 2030 70 % svojih potreb po energiji zadovoljevala z uvozom, mora EU začeti razpravo o varčevanju z energijo. Zelena knjiga našteva številne možnosti za zmanjšanje porabe energije …