Partnerstvo za okolje in zdravje

Focus sodeluje v mreži Partnerstvo za okolje in zdravje (POZ), ki jo vodi Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR). V mreži sodelujejo še Zveza študentov medicine Slovenije, Mladinsko združenje za trajnostni razvoj ter skupine strokovnjakov iz Agencije RS za okolje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Partnerstvo si prizadeva za opolnomočenje splošne javnosti, še posebej pa mladih, na področju okolja in zdravja ter za dvig ozaveščenosti o vplivih onesnaženega okolja na zdravje.

Glavni cilj POZ v letih 2017-19 je ozavestiti in vključiti mlade v starosti od 15 do 29 let v proces okolja in zdravja tako, da bodo skozi aktivno participacijo spoznali področje (ang. environmental health) in razumeli, kako soustvarjati čistejše okolje in posledično vplivati na svoje zdravje (in obratno).

Focus bo sodeloval pri kampanji ter organiziral 5 kolesarskih zajtrkov. Prvi se je že odvil v Slovenj Gradcu.

 

Projekt financira Ministrstvo za zdravje.