Okoljski center

Prenos izvajanja javnih nalog in pooblastil na področju trajnostnega razvoja in varovanja okolja na nevladne organizacije