Trajnostna mobilnost v praksi

Izšel je zbornik dobrih praks – Trajnostna mobilnost v praksi, s katerim želijo avtorji in partnerji istoimenskega projekta različnim ciljnim skupinam prikazati, da ukrepi trajnostne mobilnosti niso le puhlice, da so mnogi že izvedeni tudi v naši bližini in da …

Mobilizacija za JPP: Predlogi in pozivi za odločevalce na področju javnega potniškega prometa v Sloveniji