Pripombe na osnutek Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih, ki jih mora izpolnjevati nevladna organizacija, da pridobi status nevladne organizacije, ki deluje na področju varstva okolja v javnem interesu

Prenos izvajanja javnih nalog in pooblastil na področju trajnostnega razvoja in varovanja okolja na nevladne organizacije