Prispevki

Javna infrastruktura v jugovzhodni Evropi: komu koristi?

Rezervirajte si termin: 17. april 2018, Skopje, EU Info Centre, Sv Kiril i Metodij 52-b

V okviru projekta NVO kot enakovreden partner pri nadzoru javnih financ je bila izdelana regionalna študija (na voljo bo v kratkem), ki ugotavlja, da so …