Podnebne spremembe so največji izziv, s katerim se trenutno sooča človeštvo. Z namenom združitve, izmenjave in predstavitve predlogov različnih deležniških skupin za izvajanje podnebno-energetskih zavez Slovenije, bo v obdobju od maja do decembra 2010 v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2« izvedenih 6 posvetov po celotni Sloveniji. Podnebni posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin.

Podnebni posvet Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010- 2020 je drugi v seriji posvetov. Potekal bo 22. junija 2010 med 15. in 19. uro v stavbi Univerze v Mariboru, na Slomškovem trgu 15 v Mariboru.

Namen posveta je javnosti predstaviti vsebino Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 ter zbrati ključne pripombe in priporočila javnosti glede ciljev ter potencialnih ovir in mehanizmov za izvajanje sprejetih ukrepov. Posvet se bo osredotočil predvsem na ovire za doseganje ciljev in mehanizme, ki bi lahko izboljšali izvajanje sprejetih ukrepov.

V okviru te teme je potrebno nasloviti naslednje ključne izzive, o katerih bodo razpravljali predstavniki vlade, gospodarstva, sindikatov, znanstvene sfere ter nevladnih organizacij:

► Ali so sprejeti cilji za obnovljive vire energije zadostni v luči znanstvenih spoznanj o dinamiki podnebnih sprememb?
► Katere so ključne ovire pri doseganju ciljev povečevanja deleža obnovljivih virov energije v energetski mešanici?
► Ali Akcijski načrt za obnovljive vire energije vsebuje potrebne mehanizme za doseganje želenih ciljev?
► Kako bi še lahko spodbudili rabo obnovljivih virov energije?

V drugem delu bodo udeleženci skozi tri vsebinske delavnice lahko podali priporočila o morebitnih ovirah za izvajanje sprejetih ciljev in mehanizmih, ki lahko izboljšajo izvajanje sprejetih ciljev.

Posveta o obnovljivih virih energije se lahko udeležite tudi preko spleta na www.slovenija-co2.si, kjer lahko od 1. do 21. junija sodelujete v razpravi s svojimi prispevki. Na dan dogodka, 22. junija 2010, bo na tem naslovu mogoče razpravo spremljati tudi v živo prek spletnega video prenosa prenosa in sodelovati v interaktivni spletni delavnici.

Posvet je pripravljen v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, Direktoratom za energijo.

Razpravo bo moderirala Milena Škrl Marega iz Regionalnega centra za okolje. Spletni moderator bo Simon Delakorda iz Inštituta za elektronsko participacijo.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 18. junija 2010 na naslovu [email protected] ali telefonu 01 / 515 40 80. Udeležba je brezplačna.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM DOGODKA

14.30-15.00 Zbor udeležencev in registracija

15.00-15.10 Uvodni pozdrav, predstavitev projekta in poteka posveta
Milena Škrl Marega, Regionalni center za okolje

15.10-15.30 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobe 2010 – 2020 (AN OVE)
mag. Janez Kopač, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo

15.30-15.50  Razprava o AN OVE

15.50-17.15 Kaj prinaša AN OVE v Sloveniji?

► Ali so sprejeti cilji za OVE zadostni v luči znanstvenih spoznanj o dinamiki podnebnih sprememb?
► Katere so ključne ovire pri doseganju ciljev povečevanja deleža OVE v energetski mešanici?
► Ali Akcijski načrt za obnovljive vire energije vsebuje potrebne mehanizme za doseganje želenih ciljev?
► Kako bi še lahko spodbudili rabo OVE?

Panelna razprava s panelisti in publiko:
mag. Silvo Škornik, Ministrstvo za gospodarstvo
Borut Meh, HSE
mag. Stane Merše, Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost
Marko Gospodjinački, Zveza društev MHE Slovenije 
Tomaž Jančar, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic
Branko Sevčnikar, Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
mag. Andrej Hanžič, Enersis d.o.o.

17.15-17.30 Odmor

17.30-18.30 Vsebinske delavnice: Oblikovanje priporočil o morebitnih ovirah za izvajanje sprejetih ciljev in mehanizmih, ki lahko izboljšajo izvajanje sprejetih ciljev

Delavnica 1: Pametna omrežja – pogoj za rabo OVE
Delavnica 2: Integracija OVE v stavbe
Delavnica 3: Ni vse zeleno, kar je obnovljivo

18.30-19.00 Poročilo o delu v delavnicah in zaključki posveta
Poročevalci iz delavnic

***

Vabilo najdete v pdf. obliki tukaj: /vabilo_AN OVE_20100601.pdf vabilo_AN OVE_20100601.pdf  87.07 KB  01.06.2010 11:27