Želite izboljšati veščine za vodenje vključujočih procesov v vaši lokalni skupnosti? Že imate projektno idejo in bi jo radi preverili pri vseh pomembnih deležnikih v lokalnem okolju? Bi želeli biti prepoznavni kot trajnostno usmerjena občina, ki razvija in podpira skupnostno upravljanje z življenjskimi viri? 

Prijavite se na program:

Podpora občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

 

Na poziv se lahko prijavijo občine na katerikoli stopnji projektne ideje. Lahko so še na začetku, in želijo na participatoren način identificirati področja in projekte skupnostnega upravljanja in se povezati z deležniki v lokalnem okolju. Lahko pa že imajo konkretno idejo in jo želijo preveriti in pripeljati bližje k izvedbi. Program podpore občinam bo oblikovan po meri izbranih občin in bo lahko vključeval:

 • pregled razpoložljivosti in razvojnega potenciala življenjskih virov v občini;
 • razvoj projektne ideje in izvedbo delavnic posvetovanja v lokalni skupnosti;
 • participatorno vodenje procesa sprejemanja občinskih strategij na prednostnih področjih;
 • pregled različnih možnosti financiranja skupnostnih projektov;
 • podporo pri komunikaciji z deležniki v lokalni skupnosti.

Prednostna področja:

 • oskrba z obnovljivimi viri energije;
 • učinkovita raba energije;
 • trajnostna mobilnost;
 • trajnostna potrošnja in lokalno krožno gospodarstvo;
 • oskrba s hrano;
 • trajnostni turizem.

Pri prijavi projekta ali področja upravljanja naj vam bodo v pomoč gradiva, ki so nastala v preteklih fazah projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Še posebej velja omeniti Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri in Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov.

Podrobnosti najdete v razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo prijave interesa je 31. maj 2019 do 12. ure. Prijavo pošljite po elektronski pošti na [email protected]. Pri prijavi uporabite prijavnico za prijavo interesa.

Za več informacij vam je na voljo Barbara Kvac, [email protected].

 

Program »Podpora občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri« izvajata organizaciji Umanotera in društvo Focus, poteka pa v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga sofinancirata program LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za Podnebne spremembe.