Nedavno je bila objavljena  raziskava o družbenih stroških onesnaženja zraka, ki jih povzroča promet z negativnimi vplivi na zdravje. Spletne predstavitve se je udeležila tudi naša sodelavka. Raziskava nizozemske organizacije CE Delft je zajela 432 mest v 30 evropskih državah (članice EU-ja, Velika Britanija, Norveška in Švica) s skupno 130 milijoni prebivalcev.

Kakovost zraka pomembno vpliva na javno zdravje v evropskih mestih. V EU-28 vsako leto onesnažen zrak povzroči 400.000 predčasnih smrti. Povprečno se je za vsakega prebivalca Evrope blaginja letno zmanjšala za 1276 evrov; za Ljubljančane za 1502 evrov (strošek za celo mesto je 434 milijone evrov), za Mariborčane pa 965 evrov (strošek za celo mesto je 107,2 milijona evrov). To pomeni, da v povprečju prebivalec Evrope izgubi 3,9 % dohodkov zaradi onesnaženosti zraka, v Srednji in Vzhodni Evropi so ti deleži še višji. Ljubljana in Maribor sta sicer edini slovenski mesti, vključeni v raziskavo. Izračunani družbeni stroški za vsa mesta so leta 2018 presegli 166 milijard evrov.

Analiza je pokazala tudi, da prometne politike pomembno vplivajo na kakovost zraka. Niso pa vključevali drugih stroškov, ki jih povzroča promet, kot so raba prostora, podnebne spremembe, zastoji. A že te številke so alarmantne in zahtevajo resno ukrepanje na področju prometa.

Raziskava je na voljo na povezavi: https://cleanair4health.eu/