V društvu Focus smo v centru Ljubljane z akcijo ‘Stop terencem’ opozorili na problematiko uporabe terenskih vozil. Le 5 % terenskih vozil se namreč uporablja na terenu, kateremu so dejansko namenjena. Nakup in uporaba tovrstnih vozil sta tako v veliki meri posledica zavajajočih oglasnih sporočil avtomobilske industrije.

Akcija je potekala tako, da je ‘sodnik’ s piščalko in rdečim kartonom opozarjal na mimo vozeča se terenska vozila, cheerleaderke pa so ob vsakem žvižgu z raznimi rekviziti opozorile, da za vožnjo po urbaniziranih in s cestno infrastrukturo dobro opremljenih območjih ne potrebujemo terenskih vozil.

Terenska vozila so trenutno precej popularna med kupci, kar pa ne odraža dejanskih mobilnostnih potreb, saj na to priljubljenost v največji meri vplivajo predvsem proizvajalci in prodajalci s svojim marketingom in oblikovanjem želja. Ob tem pa terenska vozila imajo kar nekaj negativnih lastnosti, na katere pogosto pozabljamo:

  • povprečna poraba terenskih vozil je vsaj za 20 % višja od porabe ostalih osebnih vozil;
  • zaradi tega povzročajo več podnebju škodljivih CO2 izpustov, izpusti ostalih zdravju in okolju škodljivih snovi pa zmanjšujejo kakovost bivanja tistim, ki so jim izpostavljeni;
  • porabijo ogromno prostora v mestih, ki infrastrukturno niso prilagojena njihovim dimenzijam; 
  • niso tako varna, saj so zaradi svoje višine in oblike bolj nevarna za ostale udeležence v prometu (najbolj ranljivi – tudi zaradi slabe preglednosti iz vozila – so pešci in kolesarji).

V Focusu upamo, da bomo z akcijo dvignili zavest o negativnih lastnostih terenskih vozil in spodbudili ljudi k drugačnem pogledu nanje.