Ob svetovnem dnevu zdravja 7. aprila ekipa programa Aktivno v šolo opozarja, da številne raziskave kažejo, kako so otroci vse manj aktivni in redkeje preživljajo prosti čas na prostem. V okviru programa Aktivno v šolo s podporo Ministrstva za zdravje spodbujajo aktivne oblike prihajanja v šolo in gibanje slovenskih učencev. Organizirana pot v šolo v obliki Pešbusa in Bicivlaka, pri kateri gredo otroci v spremstvu odraslih v šolo peš ali s kolesom po vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku, je lahko prvi korak k dobremu zdravju in povečanju telesne dejavnosti šolarjev.

Mednarodna študija, v kateri so sodelovali tudi slovenski raziskovalci sistema SLOfit z ljubljanske Fakultete za šport, je ugotovila, da se delež čezmerno prehranjenih in debelih otrok in mladostnikov v Sloveniji od leta 2011 znižuje, vendar pa Slovenija še vedno zaostaja po številu telesno dejavnih prihodov v in odhodov iz šole. Analiza je pokazala, da se v Sloveniji le 26 odstotkov otrok in mladostnikov odpravi v šolo peš in le 3 odstotke s kolesom.

Aktivna pot v šolo lahko predstavlja pomemben del priporočene minimalne vsakodnevne količine fizične dejavnosti otrok. Otroci, ki so pripeljani v šolo z avtomobilom, se gibljejo manj, hkrati pa so na poti v šolo prikrajšani za srečanja z vrstniki. Veliko slovenskih osnovnošolskih otrok živi dovolj blizu svoje šole, da bi se lahko tja odpravili peš ali s kolesom. Kljub temu je med starši zelo razširjena navada, da otroke v šolo vozijo z avtomobilom. Vsakodnevna vožnja v šolo z avtom pri otrocih vpliva na manjšo količino dnevne telesne dejavnosti in zmanjšuje možnosti za razvoj občutkov za odgovornost in samostojnost ter prepričanje o lastnih zmožnostih.

Program Aktivno v šolo neposredno naslavlja spodbujanje telesne dejavnosti za zdravje, spodbuja vključevanje gibanja v vsakodnevne dejavnosti in odločanje za aktivne oblike transporta pri otrocih in starših. V okviru Pešbusa in Bicivlaka gredo mlajši otroci z odraslimi spremljevalci v šolo peš ali s kolesom po vnaprej dogovorjeni poti. Po stalnem urniku se ustavljajo na postajah in po poti pobirajo nove učence. Spremljevalci so običajno starši, lahko pa tudi drugi prostovoljci in cel učitelji, ki se pri opravljanju te naloge lahko tudi izmenjujejo. Takšno prakso prihodov v šolo v različnih oblikah in pod različnimi imeni poznajo v mnogih državah; Pešbusu v anglosaških državah rečejo Walking Bus, v Italiji in Švici pa Pedibus.

V Sloveniji so bili leta 2016 pilotno izvedeni prvi uspešni primeri Pešbusa in Bicivlaka na treh osnovnih šolah, dveh v Ljubljani in eni v Novi Gorici, pomladi 2017 pa so Pešbuse s podporo IPoP – Inštituta za politike prostora izvajale štiri šole, v Novem mestu, Novi Gorici, Ilirski Bistrici in Ljubljani, kjer se je okoli 170 šolarjev pridružilo tej zabavni, varni in predvsem zdravi poti v šolo, jeseni 2017 pa je sodelovalo že 8 šol s skupno 250 sodelujočimi otroki. Na OŠ Grm iz Novega mesta se je vzpostavil tudi prvi Pešbus v Sloveniji, ki ga izvajajo skozi celo šolsko leto.

Letošnje leto se projekt nadaljuje, k sodelovanju smo povabili občine in šole po vsej Sloveniji. Želimo si, da bi se ob novem šolskem letu k izvajanju Pešbusa in Bicivlaka pridružilo še več osnovnih šol, pri tem pa lahko nudimo tudi brezplačno podporo.