Neodvisna raziskava organizacije Transport&Environment, katere član je tudi Focus, je ugotovila, da tovornjaki v EU letno stanejo družbo 143 milijard eurov. V ceno so všteti stroški vplivov globalnega segrevanje, emisije NOx zaradi njihovega negativnega vpliva na zdravje in škoda, ki jo tovornjaki povzročajo na cestah. Na drugi strani tovornjaki skozi obdavčitve in pristojbine pokrijejo le 30 % teh stroškov. Zato v Focusu podpiramo belgijsko uvedbo cestnine za tovornjake, ki temelji na prevoženi dolžini poti. Menimo, da je to odličen način za omejevanje tovornjakov na cestah in da je čas, da tudi tovornjaki za škodo, ki jo povzročajo, plačajo večji del stroškov. Takšne pozitivne pobude so še posebej pomembne v času, ko so pripravlja prenova Direktive EU o eurovinjeti, ki je sicer načrtovana za konec 2016. V Focusu menimo, da se mora EU zavzemati za zmanjšanje vpliva, ki ga imajo tovornjaki na podnebje in sicer tako, da izračuna cestnine za tovornjake glede na njihov izpust CO2 in nikakor ne na prevožen čas, temveč, kot od danes naprej v Belgiji, glede na prevoženo dolžino poti.

Več v sporočilu za javnost organizacije Transport&Environment.