Najbolj sporne točke predloga in nacionalna stališča

Evropske in slovenske NVO smo pregledale stališča nekaterih držav glede najbolj spornih točk predloga. Izpostavljamo države, ki imajo do določenih točk okoljsko nevzdržna stališča in pohvalimo države, ki so se zavzele za bolj ambiciozne cilje zapisane v predlogu.

1. OMEJITEV BIOGORIV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Svet EU ima namen oslabiti predlog Komisije omejitve deleža hrane za biogoriva iz 5 na 7 %. Sliši se malo, a ta dva odstotka pomenita hrano za 69 milijonov ljudi, pomenita 400 milijon ton več CO2 v atmosferi, kar je isto, kot da bi na evropske ceste dodali 9 milijonov novih avtomobilov.

Grajamo: Poljsko, Madžarsko, Slovaško, Češko, Španijo, Romunijo, Portugalsko in Francijo

Pohvala za: Dansko, Nizozemsko, Luksemburg, Belgijo, Italijo

Naša zahteva: Jasno določena zgornja meja deleža biogoriv iz poljščin, na ravni današnje porabe ali še nižja.

2. OSLABITEV 20 % CILJA OVE

Kar nekaj vlad držav članic je izkazalo podporo razvoju biogoriv novih generacij, ki nastanejo iz odpadkov. A tudi za ta biogoriva so potrebni trajnostni kriteriji.

Grajamo: Veliko Britanijo

Pohvala za: Belgijo, Dansko, Nizozemsko

Naša zahteva: Ohraniti cilj 20 % za obnovljive vire energije. Zagotoviti, da je biogorivo iz odpadkov trajnostno pridelano.

3. UPOŠTEVANJE ILUC FAKTORJEV

V nasprotju z EU parlamentom, Svet zavrača robustno in uniformirano izračunavanje izpustov ILUC, ki temeljijo na najboljših dosegljivih znanstvenih dokazih. Do sedaj so te izpuste poročale države članice, po novem pa bo EU naredila zgolj oceno teh emisij, kar bo prekrilo dejanske izpuste. Prekrivanje dejanskih eksternih stroškov biogoriv je voda na mlin tistim, ki želijo ohraniti podobo »okolju prijaznih« biogoriv.

Grajamo: Francijo, Španijo

Pohvala za: Nizozemsko, Dansko, Belgijo, Veliko Britanijo

Naša zahteva: Upoštevanje ILUC faktorjev v obeh direktivah, Direktivi o kakovosti goriv in Direktivi o obnovljivih virih energije. Upoštevanje vseh izpustov ILUC. Podpiramo le tista biogoriva, ki pomembno zmanjšujejo izpuste CO2 in ne tekmujejo za zemljišča s hrano.

Zaključek

Ta četrtek, 12.12.2013, bodo pristojni ministri (v Sloveniji minister Dejan Židan) glasovali po lastni presoji in vesti. Pozivamo jih, da izkoristijo to priložnost in enkrat za vselej »popravijo« slabe politike na področju biogoriv.

Osnova nacionalnih strategij pri razogljičenje transporta naj bodo inovativne energetsko učinkovite tehnologije; trajnostna mobilnost, zmanjšanje rabe energije, elektrifikacija iz obnovljivih virov ter manjše količine trajnostno pridelanih, naprednih biogoriv.

Po glasovanju 12.12. bo stališče sveta posredovano EU parlamentu v drugo branje, kar se bo zgodilo v prvi četrtini 2014 ali kmalu po volitvah v EU parlament (maja 2014).

<VEČ INFORMACIJ>

– mag. Živa Gobbo, predsednica Focusa, društva za sonaraven razvoj
– Anamarija Slabe, direktorica Inštituta za trajnostni razvoj
– mag. Nina Štros, vodja organizacije Greenpeace v Sloveniji
– dr. Anita Ramšak, vodja področja človekovih pravic in razvojnega sodelovanja, Ekvilib Inštitut
– dr. Matej Ogrin, predsednik Cipre Slovenija, društva za varstvo Alp
– Vida Ogorelec, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj
– Gorazd Marinček, predsednik Slovenskega E-foruma
– Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC
– Petra Matos, predsednica Ekologov brez meja
– Marjan Huč, koordinator Sloge, Platforme za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
– Kulturno ekološko društvo Smetumet
– Zveza potrošnikov Slovenije
– Igor Šenica, predsednik društva Bober – okoljskega gibanja Dolenjske