Direktiva o kakovosti goriva (FQD) je predpis EU, ki si prizadeva za zmanjšanje emisij evropskih transportnih goriv za 6 % do leta 2020. Pet let po njenem sprejetju leta 2009, je potrebno določiti še natančna pravila za označevanje ogljikovih emisij bencinskega in dizelskega goriva, kakor tudi obveznosti poročanja za posamezne naftne družbe [2]. Kot del podnebnega in energetskega paketa, ki je bil predstavljen v sredo, 22. januarja, je Komisija vključila vrstico besedila, ki pravi, da se ne zdi primerno, da se "vzpostavijo novi cilji za […] toplogredno intenzivnost transportnih goriv" po letu 2020. Ta odločitev ni bila podprta z nobeno analizo in ne upošteva morebitne poplave katranskega peska v Evropo, kot tudi ne posledično povečanje emisij.

Študija ugotavlja, da v kolikor FQD ne bo implementirana v celoti in bi se v Evropo zlile velike količine katranskega peska, bo cilj zmanjšanja emisij iz direktive veliko težje doseči. Višji uvoz katranskega peska, kot posledica novih plinovodov v ZDA in Kanadi, bo povprečno ogljično intenzivnost evropskih goriv do leta 2020 povečala za 1,5 %, kar spodkopava cilj 6 % zmanjšanja.

Stroški zniževanja emisij bodo, s katranskim peskom v energetski mešanici, višji. Dobavitelji goriva nas bodo zato verjetno oskrbovali z več biogorivi iz poljščin, ki se še vedno štejejo kot nizkoogljična, saj ima EU napačno metodologijo izračunavanja ogljika. To bi lahko dvignilo stroške usklajevanja za 4 milijarde evrov na leto, hkrati pa povečalo pritisk na okolje in znižalo prehransko varnost. Te dodatne stroške lahko zmanjšamo z izvajanjem Direktive o kakovosti goriv, ki ne dovoli izkoriščanja katranskih peskov v Evropi.

Sporočilo za javnost je dosegljivo tukaj.

Opombe:

[1] LINK do poročila. Organizacije Transport & Environment, Greenpeace in Friends of the Earth so objavile raziskavo, ki jo je opravila organizacija Natural Resources Defense Council. Raziskava je pokazala, da bo, glede na število planiranih in na novo zgrajenih naftovodov v ZDA in Kanadi, delež katranskih peskov uvoženih iz Kanade v Evropo znašal med 5,3 in 6,7 % evropske porabe nafte do 2020. Evropska komisija je v svoji študiji ocene vplivov v osnovi predvideva za 2020 le 0,2 % uvoz katranskih peskov iz Kanade.

[2] Oktobra 2011 je Evropska komisija objavila predlog izvajanja Direktive o kakovosti goriv. Članice so nato februarja glasovale o predlogu, vendar ga niso niti potrdile, niti ovrgle. To pomeni, da mora Komisija predložit predlog Svetu ministrov EU. Komisija je končala študijo ocene vplivov v 2013, a še ni objavila predloga.