Skupaj s 67 organizacijami civilne družbe, nevladnimi organizacijami s področja sociale, zdravstva in okolja, sindikati in mladinskimi gibanji iz vse Evrope smo pred drugim trialogom o Direktivi o energetski učinkovitosti stavb (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) v skupni izjavi politične odločevalce danes pozvali, naj do konca leta sprejmejo ambiciozno in socialno pravično Direktivo o energetski učinkovitosti stavb (EPBD).

Več milijonov evropskih gospodinjstev mora izbirati med hrano in ogrevanjem/hlajenjem, kar je posledica večplastnosti krize naraščajočih stroškov energije, krize življenjskih stroškov in podnebne krize. Odgovor na vse tri krize hkrati sta lahko tudi energetska učinkovitost naših domov ter uporaba obnovljivih virov energije. Z izboljšanjem energetske učinkovitosti stavb in rabo obnovljivih virov v stavbah lahko zmanjšamo našo odvisnost od nevarnih, dragih in nestanovitnih fosilnih goriv, rešujemo energetsko revščino in izboljšamo kakovost zraka ter se hkrati borimo proti podnebni krizi.

Za izkoristek potenciala, ki ga pri tem predstavljajo stavbe, potrebujemo močan okvir EU politik ter naložbe in sredstva, ki jih je mogoče usmeriti v konkretne ukrepe na terenu. Ustvarjanje energetsko učinkovitejših stanovanj nam prihrani energijo in denar ter varuje pravico do udobnega in zdravega življenjskega okolja za vse.

Skupno izjavo v angleščini si lahko preberete tu: https://buildbetterlives.eu/wp-content/uploads/2023/08/Statement-BBL-campaign-EN-3.pdf