Poročilo Zakaj bi morala Evropa okrepiti svoje podnebno ukrepanje do leta 2020  ugotavlja:

–  Podnebno ukrepanje spodbuja gospodarsko rast: zaostritev cilja zmanjšanja izpustov iz 20 na 30 % bi prinesla okoli 10 % povečanje BDP do leta 2050. Dokaz, da je okrepljeno podnebno ukrepanje lahko dobro za evropsko gospodarsko prihodnost. 
–  Trenutni cilj zmanjšanja izpustov EU je poceni: trenutni 20 % evropski cilj zmanjšanja izpustov do leta 2020 je med najcenejšimi (izražen v % BDP) v primerjavi z najnižjimi predlaganimi cilji zmanjšanja izpustov v večini velikih neevropskih gospodarstev.
–  Odlašanje z ukrepanjem prinaša milijardne izgube: Evropske vlade lahko v obdobju med 2013 in 2020 izgubijo skoraj €70 milijard prihodkov iz avkcioniranja emisijskih kuponov, zaradi padca cene ogljika. Nemčiji grozi izguba v višini €15 milijard, Sloveniji pa €200 milijonov.
–  Pametna odločitev za ustvarjanje novih delovnih mest: Leta 2005 je sektor obnovljivih virov energije v Evropi dosegel 1,4 milijone neposrednih in posrednih delovnih mest. V primeru zmanjšanja izpustov za 30 % bi do leta 2020 v tem sektorju ustvarili 2 milijona dodatnih neposrednih in posrednih delovnih mest.
–  Energetski prihranki morajo biti prioriteta: Evropski nezavezujoči 20 % cilj za energetsko učinkovitost do leta 2020 je enak zmanjšanju rabe okoli 400 milijonov ton ekvivalenta nafte (Mtoe). Zaradi neizvajanja ukrepov je EU trenutno na poti, da ta cilj doseže le polovično. Na ta način bo EU zamudila priložnost zmanjšati izpuste za okoli 560 milijonov ton CO2 – kar je približno enako kot letni izpusti Francije.
–  Manjši stroški za fosilna goriva lahko pomagajo pri okrevanju gospodarstva: 30 % cilj zmanjšanja izpustov znotraj EU bi do leta 2020 prinesel €14,1 milijarde prihrankov iz naslova uvoza nafte in plina na leto. Skupen prihranek, v primerjavi z izhodiščno vrednostjo, znaša €45,5 milijarde. Ocene teh prihrankov so po vsej verjetnosti zelo konzervativne, saj je bila pri izračunih uporabljena cena za uvoženo surovo nafto $88,4 na sod v letu 2020, medtem ko je že v tem trenutku cena nafte nad $90 in narašča.
–  Izboljšanje zdravja evropskih državljanov je lahko stroškovno učinkovito: Organizaciji Health and  Environment Alliance (Heal) ter Health Care Without Harm Europe (HCWHE) ocenjujeta, da bi maksimalne dodatne zdravstvene koristi zaostritve cilja zmanjšanja izpustov iz 20 na 30 %, znašale med  €14.6 in €30.5 milijard letno do leta 2020.

Poročilo je dostopno tukaj.