Čeprav se države niso mogle dogovoriti o drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola, je proces za takšno odločitev na naslednji podnebni konferenci v Južni Afriki stekel.  Države so namreč v okviru Kjotskega protokola potrdile, da je potrebno emisije v razvitih državah zmanjšati za 25 do 40 % do leta 2020 ter da so trenutno ponujeni cilji prenizki za omejitev segrevanja pod 2 °C. Ena največjih težav še naprej ostaja nasprotovanje nadaljevanju Kjotskega protokola s strani Japonske in Rusije. V nadaljevanju bo nujno nasloviti tudi pomanjkljivosti protokola, ki vplivajo na okoljsko integriteto, kot so vroči zrak in pravila upoštevanja ponorov.

Med pozitivne elemente rezultata konference v Cancunu lahko štejemo dogovor o pravilih merjenja, poročanja in preverjanja zmanjšanja emisij in finančne podpore za podnebno ukrepanje v državah v razvoju. Ustanovljen je bil tudi odbor za prilagajanje na podnebne spremembe, katerega funkcije so bile opredeljene. Nerešena pa ostajajo vprašanja opredelitve ranljivosti ter mednarodnega mehanizma za naslavljanje izgub in škode.

S Cancunsko konferenco je bil ustanovljen novi t.i. globalni zeleni sklad s sredstvi v višini 100 milijard dolarjev letno. V nadaljevanju pogajanj bo potrebno identificirati inovativne vire financiranja tega sklada, kot so npr. takse na nereguliranih sektorjih mednarodnega letalskega in pomorskega prometa, kar bi naslovilo 8 % svetovnih emisij in hkrati zagotovilo milijarde dolarjev za dolgoročno financiranje.

Za dosego pravno zavezujočega dogovora v prihodnosti pa bomo potrebovali več politične volje s strani Evropske unije, Japonske, ZDA, Indije in Kitajske. Poleg tega bodo morale EU in druge razvite države zvišati svoje cilje zmanjšanja emisij in tako zmanjšati razkorak med ponujenimi in potrebnimi cilji za dosego cilja 2 °C.

Nenazadnje si mehiško predsedstvo konferenci zasluži pohvalo za vodenje pogajanj, ki so pomagala zbližati stališča držav. Pogajalski proces je potekal na vključujoč in učinkovit način, kar je povrnilo zaupanje v sposobnost UNFCCC procesa.

Vendar bo za dosego globalnega podnebnega dogovora v Južni Afriki je potrebno še veliko dela.