Srečanje protijedrske koalicije

Bazar nevladnih organizacij

Predstavitev društva na Teku za upanje 2008

Big Ask v Novem mestu