Ogenj v Alpah

Vsebinsko je mednarodna akcija namenjena osveščanju prebivalcev Evrope o pomenu naravne, kulturne in duhovne dediščine Alp in o nevarnostih, ki to dediščino ogrožajo. Letošnja tema Ognja v Alpah na mednarodni ravni je odnos med alpskimi mesti in Alpami. Ker je …

Javna razprava Noben odpadek ni dober odpadek

Slovenski organizaciji Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Fokus društvo za sonaraven razvoj skupaj z madžarsko organizacijo Humusz izvajata projekt »Izboljšanje sistema preventive na področju ravnanja z odpadki – slovenska in madžarska praksa«, katerega glavni namen je vplivati …

Eko-štafeta 2005

Program Eko-štafete 2005
“…

Razstava na Rock Otočcu

Razstava bo postavljena na desetih plakatih, ki bodo mimoidočim predstavili kako človek s svojimi dejavnostmi vpliva na spreminjanje podnebja, kakšne so že vidne posledice podnebnih sprememb, kaj znanstveniki napovedujejo za prihodnost ter kaj lahko vsak izmed nas stori za to, …