Javna razprava o prometni politiki bolj potrebna od nadaljnje gradnje avtocest

Slovenija že desetletje okrog 90 % svojih rastočih vlaganj v infrastrukturo usmerja v cestno omrežje, predvsem v gradnjo avtocestnega križa. Železnice so investicijsko zanemarjene, kar še povečuje njihovo nekonkurenčnost v primerjavi s cestnimi prevozi. Ocene o potrebnih naložbah v prometno …

E-news update February 6 2006


pdf version:  february6.pdf  47.17 KB

POLICY

1.1. US senators debate climate change; bill months away
3 February 2006…

E-news update January 30 2006


pdf version:  january30.pdf

POLICY

1.1. Conflict between two sides blurs global warnings
25 January 2006…

E-news update January 23 2006


pdf version:  january23.pdf  50.08 KB

POLICY

1.1. EU governments urged to act on buildings energy
16 January 2006…