Poziv Janezu Janši

Več informacij je na voljo v pismu

Potrebujemo trajnostno prometno politiko

Slovenija sprejema novo prometno politiko, s katero želi odpraviti neskladja v prometnem sistemu in napake iz preteklosti. Ali bo odpravila vse pogostejše zastoje na cestah? Ali bo prispevala k znižanju emisij in drugih obremenitev okolja, h katerim jo vežejo mednarodne …

Vabilo na novinarsko konferenco

Koalicija za trajnostno prometno politiko

Vabilo na novinarsko konferenco

Spoštovani,

Mobilnost je ena od osnovnih značilnosti razvitih gospodarstev. Že marsikje v EU so dokazali, da mobilnost ne obsega samo gradnje avtocest, temveč da je vse bolj pomembno inteligentno povezovanje prometnih …

E-news update December 19 2005

pdf version:  december19.pdf  39.22 KB

MONTREAL

1.1. Developing nations offer hope in climate talks
13 December 2005…