Prvo desetletje Focusa

IMG_3849.JPG

IMG_3863.JPG

IMG_3849.JPG

IMG_3868.JPG

IMG_3890.JPG

Psssssssst! Tišina, prosim.

Svetovna znanstvena organizacija (World Health Organisation – WHO) ugotavlja, da je hrup drugi v vrsti po obsegu vpliva na zdravje ljudi, takoj za onesnaženostjo zraka. Hrup ne vpliva le na izgubo sluha, temveč tudi na bolezni srca, težave pri učenju …

Alternative škodljivim biogorivom obstajajo

V skladu s trenutnimi zavezami EU bi v prometu do leta 2020 morali doseči 10 % delež obnovljivih virov, ponudniki goriv pa morajo za 6 % zmanjšati ogljično intenzivnost goriv v prometu. Vlade držav EU načrtujejo, da bodo te cilje dosegle z

Tudi Američani se vse bolj zavedajo resnosti podnebnih sprememb

National Climate Assessment, ki je namenjeno zveznim, državnim in mestnim vladam v ZDA kot pomoč pri pripravi dolgoročnih načrtov za vodenje države, podaja najpopolnejšo sliko o posledicah podnebnih sprememb na življenje v Združenih državah, opisuje pa tudi najverjetnejše posledice podnebnih …