Nova oblika tovornjakov za manj smrtnih žrtev in manjše izpuste

Tovornjaki predstavljajo le 3 % voznega parka, povzročajo pa 25 % vseh cestnih emisij iz prometa in so udeleženi v 18 % nesreč s smrtnim izidom, v katerih umre približno 7000 ljudi na …

Podnebno – energetski načrti EU za leto 2030 so nevarno nezadostni

Strateški dokument Evropske komisije kaže podporo pravno zavezujočemu cilju za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov EU do leta 2030. Vendar pa manjka podpora za zavezujoče cilje, ki bi zagotovili visoke deleže obnovljivih virov in

Glasujte za projekt ACHIEVE kot najboljši promocijski projekt URE/OVE 2013

Zmagovalni projekt bo določen tudi z glasovanjem, ki bo potekalo med 26. marcem in 4. aprilom na spletni strani http://www.finance-akademija.si/energetiki2013/index.php?go=707.

Vabimo vas, da si oglejte predstavitveni video projekta in oddate svoj glas za …

Na voljo poročila o stanju politik energetske učinkovitosti za vseh 27 držav članic EU

Poročila o državah predstavljajo pregled politik energetske učinkovitosti in trenutnega stanja implementacije teh politik v vsaki državi članici. Glede na oceno Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost (AN URE) in na raziskavo, ki je …