Protestirali smo proti širitvi Dunajske ceste v Ljubljani

Koalicija za trajnostno prometno politiko je v sodelovanju s Protestivalom s številčno udeležbo na shodu na ljubljanski Dunajski cesti opozorila, da se trendi v načrtovanju ulic spreminjajo in da je načrtovanje ulic in dostopnosti iz vidika avtomobilov relikt stare prometne

Zakaj vključitev prometa v shemo EU ETS ni dobra ideja?

Vključitev prometa v shemo EU ETS bi:

1. zamaknila in zmanjšala stopnjo zmanjšanja emisij iz prometa in tvegala izgubo ciljev za podnebno in energetsko varnost ter povečala stroške,

2. spodkopala veliko bolj učinkovite podnebne politike na področju prometa, kot so …

Vlada v odhodu uničuje prihodnost obnovljivih virov energije!

To je hud udarec za OVE. Slovenija bo tako ena izmed redkih držav EU, ki ne bo podpirala razvoja čiste, trajnostne in obnovljive energije, ki bi med drugim omogočal zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile z visoko dodano vrednostjo. Čudi nas

Zmaga! Upravno sodišče razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje v zadevi Lafarge

Sodišče se je v izreku te sodbe nedvoumno opredelilo do petrolkoksa, kapacitete proizvodnje, predpisanega monitoringa, dodatnega onesnaževanja v degradiranem območju in dalo prvostopenjskemu organu (ARSO) jasne napotke, kako pravilno voditi postopek.

Sporočilo za javnost, ki ga je pripravilo društvo …