Ulični festival Koseze: Ljubljana ni samo center

Šišenska promenada, ki poteka od Celovških Dvorov do Koseškega bajerja, je glavna sprehajalna os za več kot 20.000 prebivalcev Šiške ter veliko dnevnih obiskovalcev rekreacijskih območij. Koseška cesta je edini del te pešpoti, kjer poteka tudi motorni promet. Pešci so

Naslavljanje evropske energetske varnosti

Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije imajo v Evropi ogromen potencial

Preusmeritev od Rusije k drugim izvoznim državam Srednjega Vzhoda in Kavkaza, ki jo predlagajo nekateri evropski politiki, bi sicer zmanjšala odvisnost EU od ruskega izvoza, a k evropski zavezi

Energetska revščina vse večji problem Evrope

Različni govorci in udeleženci konference so izmenjali informacije, znanja in izkušnje s področja energetske revščine v EU, še posebej v nekaterih novih državah članicah. Dotaknili so se definicije energetske revščine, strukturnih pristopov in praktičnih ukrepov za naslavljanje energetske revščine ter …

Podnebna znanost v poljudnem jeziku

Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC) je globalna organizacija ustanovljena z namenom zbiranja in ocenjevanja znanstvene literature s področja podnebnih sprememb in njihovih okoljskih ter socioekonomskih posledic. Okoljski program Združenih narodov in Svetovna meteorološka organizacija sta IPCC ustanovili leta 1988.